Informasjon

Listeriose

Listeriose er en næringsmiddelbåren bakterie fra dyr som hos immunsvekkede kan medføre en alvorlig infeksjonssykdom.

Hva er listeriose?

Listeriose er en næringsmiddelbåren zoonose - en dyresykdom som kan smitte over på mennesker. Sykdommen forårsakes av bakterien Listeria monocytogenes. Bakterien er vidt utbredt i naturen og finnes hos et stort antall dyrearter.

L monocytogenes kan formere seg i matvarer ved kjøleskaptemperatur. Det antas at de fleste som får en dose av listeriabakterier i seg, ikke blir syke. Men for personer som har en tilstand hvor immunsystemet er svekket, er det økt risiko for å bli syk ved smitte. Eksempler på tilstander med svekket immunsystem er graviditet, alkoholisme, høy alder og underliggende sykdommer som kreft eller diabetes.

Listeriose er en sjelden sykdom i Norge. I 2018 var det 24 tilfeller. Sannsynligvis er det betydelige mørketall, dvs. uoppdagede tilfeller. Forekomsten er høyest hos små barn og eldre, men den er også høyere enn gjennomsnittet hos gravide. Hjernehinnebetennelse forårsaket av Listeria utgjør cirka 5 prosent av alle hjernehinnebetennelser hos nyfødte. 

I Norge har det vært noen mindre utbrudd av sykdommen som er blitt mye omtalt i media: I 1992: 8 tilfeller i Trondheim, smittekilde var varmebehandlet kjøttpålegg. I 2005: 3 tilfeller hos pasienter ved Ålesund sykehus, sannsynlig smitte fra kjøttpålegg. I 2007: 21 tilfeller hos pasienter ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet, smittekilden var mykost fra gårdsmeieri, og i 2013 tre tilfeller hvor smittekilden var vakumpakket rakfisk. 

Listeriose, smitte

Det er generelt lite Listeria monocytogenes i norske råvarer, og det foretas regelmessige kontroller for å påvise eventuell bakterievekst. Størst risiko er knyttet til noen bearbeidede matvarer med lang holdbarhetstid som spises uten fornyet varmebehandling. Slike matvarer er vakuumpakket kjøttpålegg, gravlaks, røkelaks, rakfisk og upasteuriserte meieriprodukter, spesielt mykoster og blåmuggoster. Gravide og pasienter med nedsatt immunforsvar bør derfor unngå å spise disse matvarene.

Det er ukjent hvorfor denne bakterien som vanligvis ikke gir sykdom - en sjelden gang fører til livstruende infeksjoner også hos ellers friske personer.

Listeriose, symptomer

Det er sannsynlig at mange som smittes av denne bakterien, ikke får symptomer. Dersom det utvikles symptomer, vil disse melde seg i løpet av noen dager til få uker (inkubasjonstid). Men det er beskrevet at tiden fra smitte til symptomer kan være helt opp i 2-3 måneder. De hyppigste symptomene er feber og verk i kroppen. Hodepine, tretthet og nevrologiske symptomer kan også forekomme.

Hos risikogruppene kan den gi alvorlig sykdom. Utenom svangerskap fører infeksjonen oftest til hjernehinnebetennelse (meningitt) eller blodforgiftning (sepsis). Sykdommen starter gradvis med utvikling av allmennsymptomer som feber, slapphet og frysninger. Etterhvert symptomer på hjernehinnebetennelse i form av forstyrret bevissthet og hodepine. 

Gravide kan smitte sitt barn uten selv å bli syk. Infeksjon av fosteret inne i livmoren kan føre til fosterdød. Listeriose hos et nyfødt barn kan, dersom smitten har skjedd i livmoren, vise seg som fortidlig fødsel med nedsatt allmentilstand og symptomer på svikt i mange organer. Dersom smitten er skjedd i fødselskanalen eller i sykehuset, kommer symptomene etter noen dager, ofte i form av hjernehinnebetennelse.

Listeriose, diagnostikk

Hjernehinnebetennelse, blodforgiftning eller alvorlig infeksjon hos et nyfødt barn utløser mistanke om sykdommen. Blodprøver til dyrkning av bakterier, og prøve fra ryggmargsvæsken (spinalpunksjon) eller fostervæsken kan bekrefte listeria-infeksjon. Dersom en gravid kvinne får feber, og det er mistanke om listeriasmitte, tas prøver fra blod og ryggmargsvæske. 

Listeriose, behandling

Behandling foregår på sykehus og består av en langvarig kur med antibiotika. Det kan også være behov for annen intensiv behandling i form av væske- og næringstilførsel direkte i blodet.

Listeriose, forebygging

Personer i risikogruppene - gravide og personer med nedsatt immunforsvar bør ikke innta:

 • Upasteuriserte melk og mat laget av slik melk 
 • Myke modningsoster
  • Harde oster kan brukes. Ost på pizza eller i sauser bør varmes godt. 
 • Rakfisk, røkelaks, gravet laks
 • Rå kjøttprodukter (tartar, gravet kjøtt, spekemat)
 • Spis bare varmebehandlet kjøtt
 • Rå spirer kan også inneholde listeria

Gravide bør utvise forsiktighet med

 • Varmebehandlet kjøttpålegg (oppskåret skinke, rull, servelat o.l.)
  • Oppbevar ved 4 grader eller kaldere
  • Holdbarhetstiden for gravide kan regnes som halvparten sammenlignet med friske
 • Varmebandlede produkter som serveres kalde (kalde karbonader, pølser, salatkjøtt, fiskekaker o.l.): 
  • Oppbevares ved 4 grader eller kaldere
  • Ikke mer enn to dager i kjøleskap

Listeriose, prognose

Tidlig antibiotikabehandling er avgjørende for overlevelse uten hjerneskade. Samlet dødelighet ved sykdommen er ca. 25 prosent.

Infeksjon i svangerskapet er i de fleste tilfeller en godartet sykdom både for moren og fosteret. Sykdommen kan gå over uten spesifikk terapi, men den kan også føre til alvorlig fosterinfeksjon.

Vil du vite mer?