Informasjon, tilstand

Lungebetennelse

Temaside om Korona

Diagnosen

Lungebetennelse i nedre del av høyre lunge
Lungebetennelse i nedre del av høyre lunge

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du teste deg for covid-19. Ta kontakt med helsetjenesten i den kommunen du oppholder deg, din lege eller legevakt på nett eller telefon i første omgang. Hvis du ikke kan vente på grunn av alvorlig pustebesvær eller andre alvorlige symptomer, kan du ringe 113. 

Typisk sykehistorie og funn ved legeundersøkelsen er noen ganger nok til at legen stiller diagnosen. Blodprøver som høy CRP, høy senkning eller økt antall hvite blodlegemer styrker mistanken om lungebetennelse. Imidlertid viser forskning at det alltid vil være knyttet noe usikkerhet til en diagnose stilt på denne måten. Sikkert bevis for at det foreligger lungebetennelse, får man fra et røntgenbilde eller eventuelt en spesiell ultralydundersøkelse av lungene. 

 

Forrige side Neste side