Informasjon, tilstand

Lungebetennelse

Temaside om Korona

Diagnosen

Lungebetennelse i nedre del av høyre lunge
Lungebetennelse i nedre del av høyre lunge

Typisk sykehistorie og funn ved legeundersøkelsen er noen ganger nok til at legen blir sikker på diagnosen. Blodprøver som høy CRP, høy senkning eller økt antall hvite blodlegemer styrker mistanken om lungebetennelse. Sikkert bevis for at det foreligger lungebetennelse, får man fra et røntgenbilde eller ultralydundersøkelse av lungene.

I mange tilfeller velger allmennlegen å tolke symptomene dine og funnene ved lungeundersøkelsen som tilstrekkelig bevis for at det foreligger lungebetennelse (diagnosen stilles "klinisk"). Det er enklere å starte med antibiotika mens du ligger i senga hjemme, enn å sende deg til strabasiøse undersøkelser på legekontoret og sykehuset. Imidlertid viser forskning at det alltid vil være knyttet usikkerhet til en diagnose stilt på denne måten, og i en del tilfeller ønskes derfor røntgenbilde eller ultralydundersøkelse av lungene for å bekrefte eller avkrefte diagnosen.

Forrige side Neste side