Informasjon, tilstand

Lungebetennelse

Prognose

Det er stor variasjon i alvorlighetsgraden, avhengig av hvilken type infeksjon som lungene dine er rammet av, samt din alder og allmenntilstand. Med riktig behandling vil sykdomsforløpet være ukomplisert hos de fleste tidligere friske voksne. Hos eldre og hos personer med svekket immunforsvar, er lungebetennelse en alvorlig sykdom som ofte krever innleggelse på sykehus. Lungesvikt og blodforgiftning (sepsis), eventuelt pussansamling i lungen (lungeabscess), er sjeldne men alvorlige komplikasjoner. 

Hos de fleste vil en antibiotikakur være tilstrekkelig for at den akutte fasen av sykdommen går over i løpet av én til tre uker. De fleste voksne vil deretter raskt bli friske igjen. Men selv om luftveissymptomene har gitt seg, kan utmattelsen vedvare i noen uker til. Enkelte vil oppleve irritasjonshoste i 1-2 måneder eller utmattelse som varer i opptil et halvt år. Noen av pasientene vil få vedvarende funksjonsnedsettelse etter gjennomgått pneumoni, dette gjelder spesielt de eldste og pasienter med kroniske sykdommer.  

Personer fra og med 65 år og andre risikogrupper tilbys vaksine for å beskytte mot denne pneumokokksykdom. Beskyttelsen ligger på rundt 50%. Oppfriskningsvaksine anbefales etter 10 år hos de fleste. En annen type vaksine mot pneumokokker har vært i bruk i barnevaksinasjonsprogrammet siden 2006.

Forrige side Neste side