Informasjon

Miltbrann

Miltbrann var ikke uvanlig i tidligere tider. I dag er miltbrann blitt en meget sjelden sykdom i Norge. Et tilfelle av miltbrann med dødelig utgang ble rapportert hos en stoffmisbruker i Oslo i 2000, sannsynligvis fra forurenset narkotisk stoff som ble sprøytet inn i blodet.

Hva er miltbrann?

Miltbrann er den folkelige benevnelsen på infeksjonssykdommen antraks som forårsakes av miltbrann-bakterien. Miltbrann er først og fremst en sykdom hos større planteetere som sauer, kveg, hester, geiter og svin. Tilstanden forekommer også hos ville dyr. Selv om det er sjelden, kan bakterien overføres til menneske. En hudinfeksjon utgjør de fleste tilfeller med sykdommen hos mennesker. Langt sjeldnere, men også langt alvorligere, er sykdom i lungene eller i svelg og fordøyelseskanalen.

Animasjon av miltbrann

Miltbrann-bakterien, Bacillus anthracis, kan kapsle seg inn, danne sporer, og overleve lenge både i og utenfor levende organismer.

Miltbrann var ikke uvanlig i tidligere tider. I dag er miltbrann blitt en meget sjelden sykdom i Norge. Et tilfelle av miltbrann med dødelig utgang ble rapportert hos en stoffmisbruker i Oslo i 2000, sannsynligvis fra forurenset narkotisk stoff som ble sprøytet inn i blodet. Siste kjente tilfelle av hudmiltbrann var hos en veterinær i 1967. Hos dyr var det siste tilfellet i 1993, og det har vært totalt 3 tilfeller de siste 20 årene. I land i Afrika og Asia er tilstanden fortsatt vanlig blant dyr.

I 2009-10 var det en epidemi blant heroinmisbrukere i Skottland. Det ble påvist 119 tilfeller av sykdommen, og av dem døde 14. Smittekilden ble antatt å være forurenset heroin. I perioden 2012 til 2013 ble 15 danske personer smittet i forbindelse med et europeisk utbrudd blant heroinmisbrukere.

Neste side