Informasjon

Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

Forekomsten av infeksjoner med meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) har økt betydelig i de fleste land de senere årene, men det registreres en tendens til avflatning av hyppighet i noen land.

Disse infeksjonene opptrer særlig på sykehus, og de fører til økt sykelighet, økte kostnader og høyere dødelighet. MRSA sprer seg nå i økende grad også i primærhelsetjenesten1-2.

Hva er stafylokokker?

Stafylokokker er en fellesbetegnelse for en gruppe bakterier som normalt finnes på huden til mennesker. Staphylococcus aureus, gule stafylokokker, er en av hovedgruppene av stafylokokker. Bakterien er harmløs og ufarlig og bidrar til å holde farligere bakterier borte. Men dersom hudens barriere blir brutt, for eksempel ved sår, skader eller sykdom i huden, kan disse ufarlige overflatebakteriene trenge inn i kroppen og spres lokalt under huden, eller med blodet til andre deler av kroppen. De vanlige stafylokokkene var opprinnelig enkle å behandle med penicillin. Men tidlig etter at penicillinet ble oppdaget, greide noen av bakteriene å forandre seg slik at de ikke lot seg drepe av penicillin. Dette førte til utvikling av meticillin, som er et spesial-penicillin beregnet for motstandsdyktige stafylokokker.

Men det samme skjedde på ny, det tok ikke lang tid før det utviklet seg bakteriestammer som også var motstandsdyktig (resistent) mot meticillin. Det er dette som kalles MRSA - Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus.

I de fleste land i Europa og i USA og Japan utgjør infeksjoner med MRSA i dag 30-60 prosent av alle S. aureus-infeksjoner. I Nederland og de nordiske landene er imidlertid forekomsten fortsatt lav, vanligvis under 1 prosent, og det er et uttalt ønske i disse landene å holde forekomsten på et slikt lavt nivå.

I 2018 ble det til det norske meldesystemet for infeksjonssykdommer (MSIS) meldt totalt 2567 tilfeller av MRSA. For første gang på 10 år var antall personer meldt med MRSA-bærertilstand i 2018 lavere enn året før. Antall personer meldt med MRSA-infeksjon økte jevnt frem til 2014, men har deretter flatet ut og har ikke økt signifikant de siste årene3.

Neste side