Informasjon

Systemisk pneumokokksykdom

Dette er en betennelse i kroppen med en bakterie som heter Streptococcus pneumonia - pneumokokker.

Hva er pneumokokkinfeksjon?

Pneumokokkbakterien er kjent som den hyppigste årsaken til vanlig lungebetennelse hos voksne, hvor den er årsaken til cirka 2 av 3 alvorlige lungebetennelser. Pneumokokker er også en vanlig årsak til bihulebetennelse og mellomørebetennelse hos barn. Men hos eldre mennesker og små barn, spesielt barn under 2 år, kan bakteriene foruten lungebetennelse også medføre alvorligere sykdomsbilder som blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse. Dette alvorlige forløpet kalles invasiv eller systemisk pneumokokkbetennelse.

Forekomst

I 2018 ble det meldt 566 tilfeller med systemisk pneumokokksykdom til Folkehelseinstituttet. Høyest forekomst hos eldre over 60 år. Det var 24 tilfeller blant barn under 10 år. 

Systemisk pneumokokksykdom rammer særlig små barn og eldre, men personer i alle aldersgrupper kan rammes. Mest utsatt er de med svekket helse på grunn av annen sykdom. Personer som har fjernet milten, eller har dårlig miltfunksjon, er spesielt utsatte for alvorlige pneumokokkinfeksjoner, ofte med rask utvikling av blodforgiftning. 

Symptomer

Sykdommer som kan være forårsaket av pneumokokker
Sykdommer som kan være forårsaket av pneumokokker

Ved såkalt invasiv pneumokokksykdom trenger bakteriene inn i kroppen og sprer seg til blod og eventuelt hjernehinner. Normalt finnes disse bakteriene på slimhinner hos omtrent halvparten av alle små barn. Bakteriene er tilstede uten å medføre sykdom eller plager: dette kalles for bærertilstand. Med økende alder blir bakteriene sjeldnere å finne, hos voksne er bare ca. 2,5 prosent bærere av bakterien. Det er ikke kjent hvorfor bakterien noen ganger sprer seg fra slimhinnene og inn i kroppen og forårsaker alvorlig sykdom. Men når dette skjer, blir vedkommende plutselig syk og medtatt, oftest utvikles raskt høy feber, barna blir slappe og apatiske. Ved spredning til hjernehinner får en også typisk rygg- og nakkestivhet. Denne utviklingen til alvorlig sykdom kan skje i løpet av mindre enn ett døgn.

Behandling

I motsetning til i mange andre land er pneumokokk-bakteriene i Norge nesten alltid følsomme for vanlig penicillin. Men ved denne alvorlige sykdomsvarianten må penicillinet gis intravenøst, det vil si direkte i blodet, for å få hurtig og maksimal effekt. Pasienten må med andre ord innlegges i sykehus. Penicillin virker svært godt, men på tross av dette hender det at sykdommen får dødelig utgang. Over 80 prosent utskrives fra sykehus uten noen former for restskader.

Forebygging

Helt siden 1950-tallet har vi hatt en vaksine mot pneumokokker. Denne er brukt for å forebygge alvorlig infeksjon med pneumokokker hos eldre personer, eller personer med svekket immunsystem. Vaksinering har først og fremst en forebyggende effekt mot systemisk pneumokokkinfeksjon, mindre effekt for å forebygge lungebetennelse. 

Fra 2006 ble det også innført en vaksine beregnet på barn. Denne vaksinen beskytter mot 13 undergrupper av pneumokokker, og disse 13 undergruppene omfatter de fleste av bakterietypene som medfører farlig sykdom hos barn. Vaksinering ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge fra 2006 og gis på helsestasjonen sammen med andre vaksiner ved 3, 5 og 12 mnd alder. Det er vist at vaksinen tolereres godt og det er ikke sett alvorlige bivirkninger. I de fire årene fram til vaksinasjonen startet i 2006, ble det meldt 464 tilfeller med alvorlig sykdom hos barn. I neste fireårsperiode (2007-2010) ble det meldt 203 tilfeller. I 2018 var som sagt totalt 24 tilfeller.