Informasjon, tilstand

Akutt prostatitt

Akutt prostatitt er en plutselig oppstått betennelse i prostatakjertelen, forårsaket av bakterier.  Typiske symptomer inkluderer sterke smerter mellom penis og endetarm, smerter ved vannlating og tømming av tarm, og nedsatt allmenntilstand.

Akutt bakteriell prostatitt er en sjelden tilstand.

Hopp til innhold

Hva er akutt prostatitt?

Nedre urinveier med prostata
Nedre urinveier med prostata

Akutt prostatitt er plutselig oppstått betennelse i prostatakjertelen forårsaket av bakterier. Plagene starter gjerne som en urinveisinfeksjon. Etter hver tilkommer til dels sterke smerter i området mellom penis og endetarmsåpningen. Smerten stråler ut mot magen eller bakover mot ryggen og ofte ut i penis og pung. Det er vanlig med feber, frysninger og nedsatt allmenntilstand. Som regel ledsages smertene av smertefull og hyppig vannlating og svak urinstråle. Andre symptomer kan være smerter ved tømming av tarmen, overoppfylling av urinblæra og eventuelt også utflod fra urinrøret.

Akutt bakteriell prostatitt er en forholdsvis sjelden sykdom, det er funnet en forekomst på cirka to tilfeller per 1000 menn per år. Hyppigst forekommer tilstanden hos menn mellom 20 og 40 år, og blant menn over 70 år.

Årsaker

Bakterieinfeksjon i kjertelen fører til lokal betennelse. I de fleste tilfeller antas bakteriene å nå prostata gjennom urinrøret, eller gjennom lymfesystemet fra tarmen.

Tilstanden er ofte forbundet med disponerende tilstander som innsnevret urinrør som følge av godartet forstørrelse av prostatakjertelen eller svekket immunforsvar. Omtrent fem prosent av tilfellene utvikler seg til kronisk prostatitt.

Diagnostikk

Undersøkelse av prostata
Undersøkelse av prostata

Diagnosen stilles på bakgrunn av de typiske symptomene som er nevnt over, og undersøkelse av pasienten. Prostata undersøkes ved hjelp av en finger i endetarmen. Urinblæra kan også kjennes over magen dersom den er overfylt. Det vil i tillegg bli tatt urinprøve og blodprøver.

Behandling

Dette er en bakterieinfeksjon, og det anbefales derfor antibiotikabehandling. Trimetoprim-sulfametoksazol tabletter er førstevalg, og behandling anbefales i to uker. Medtatte pasienter kan ha behov for antibiotika intravenøst på sykehus i opptil fire uker etterfulgt av to til fire uker med antibiotika i tablettform, mens mindre dårlige pasienter får en tablettkur som de tar hjemme.

Ved overfylt urinblære må blæren tømmes ved hjelp av et kateter direkte i blæra.

Oppfølging

Dersom behandlingen med antibiotika ikke hjelper bør det gjøres ultralydundersøkelse av prostata for å avsløre om det foreligger en byll (abscess) i prostata. Alternativt gjøres CT eller MR. Prostataabscess er meget sjelden, men symptomene minner om akutt prostatitt i startfasen.

Prognose

De fleste blir raskt bra med antibiotikabehandling, og prognosen er god. Det kan i sjeldne tilfeller oppstå komplikasjoner i form av blodforgiftning. Vedvarende prostatitt kan en sjelden gang føre til tilbakevendende urinveisinfeksjoner og sterilitet.

Vil du vite mer?