Informasjon, tilstand

Akutt prostatitt

Akutt prostatitt er en plutselig oppstått betennelse i prostatakjertelen forårsaket av bakterier.  Typiske symptomer er feber, frysninger, ømhet eller smerter mellom penis og endetarm, smerter ved vannlating og tømming av tarm, og nedsatt allmenntilstand.

Hva er akutt prostatitt?

Nedre urinveier med prostata
Nedre urinveier med prostata

Akutt prostatitt er plutselig oppstått betennelse i prostatakjertelen forårsaket av bakterier. Plagene starter gjerne som en urinveisinfeksjon. Etter hver tilkommer ømhet og eventuelt smerter i skritttet i området mellom penis og endetarmsåpningen. Smerten stråler ut mot magen eller bakover mot ryggen og ofte ut i penis og pung. Det er vanlig med feber, frysninger og nedsatt allmenntilstand. I noen tilfeller er dette de eneste symptomene. Som regel ledsages ubehaget i skrittet av smertefull og hyppig vannlating og svak urinstråle. Andre symptomer kan være smerter ved tømming av tarmen, overoppfylling av urinblæra og eventuelt også utflod fra urinrøret.

Akutt bakteriell prostatitt er ingen uvanlig sykdom, det er funnet en forekomst på cirka to tilfeller per 1000 menn per år. Hyppigst forekommer tilstanden hos menn mellom 20 og 40 år, og blant menn over 70 år.

Årsaker

Bakterieinfeksjon i kjertelen fører til lokal betennelse. I de fleste tilfeller antas bakteriene å nå prostata gjennom urinrøret.

Tilstanden er ofte forbundet med disponerende tilstander som innsnevret urinrør som følge av tidligere skade av urinrøret, godartet forstørrelse av prostatakjertelen eller svekket immunforsvar. Omtrent fem prosent av tilfellene utvikler seg til kronisk prostatitt.

I noen tilfeller synes akutt prostatitt å kunne oppstå etter langvarig sykling eller hesteridning.

Diagnosen

Undersøkelse av prostata
Undersøkelse av prostata

Diagnosen stilles på bakgrunn av de typiske symptomene som er nevnt over, og undersøkelse av pasienten.

Prostata undersøkes ved hjelp av en finger i endetarmen. Ved akutt prostatitt er prostatakjertelen svært ømfintlig.

Urinblæra kan kjennes forstørret ovenfor blygdbeinet dersom den er overfylt, noe som ikke er uvanlig - det er resturin i blæren etter at pasienten har tømt seg.

Urinprøve kan vise at det foreligger infeksjon, og det er viktig at legen sender inn urinprøven til dyrkning slik at en kan få vite hvilke typer antibiotika som virker best. Blodprøven prostata spesifikt antigen, PSA, vil være kraftig forhøyet ved akutt betennelse i prostata.

Behandling

Dette er en bakterieinfeksjon, og det anbefales derfor antibiotikabehandling. Tablettbehandling med trimetoprim-sulfametoksazol er førstevalg, og behandling anbefales i to uker. Pasienter som ikke blir friske eller som er medtatte med høy feber kan ha behov for antibiotika intravenøst på sykehus. Ofte behandles da med ciproflokacin. Det er uklart hvor lenge slik behandling bør pågå. I de fleste tilfeller vil pasienten bli klart bedre i løpet av noen få dager. Når pasienten er klart bedre og har vært feberfri i 1-2 døgn, vil det bli skiftet til tablettbehandling. I noen tilfeller kan det bli nødvendig å bruke antibiotika i 4 til 6 uker. 

Ved overfylt urinblære må blæren tømmes ved hjelp av et kateter direkte i blæra. Det advares mot å legge inn kateter via urinrøret.

Oppfølging

Dersom behandlingen med antibiotika ikke hjelper, bør det gjøres ultralydundersøkelse av prostata for å avsløre om det foreligger en byll (abscess) i prostata. Alternativt gjøres CT eller MR. Prostataabscess oppstår sjelden, men symptomene minner om akutt prostatitt i startfasen - forskjellen er at feberen ikke forsvinner.

Prognose

De fleste blir raskt bra med antibiotikabehandling, og prognosen er god. Det kan i sjeldne tilfeller oppstå komplikasjoner i form av blodforgiftning. Vedvarende prostatitt kan en sjelden gang føre til tilbakevendende urinveisinfeksjoner og sterilitet.

Vil du vite mer?