Informasjon

Salmonellasmitte fra småfugl

På årsbasis blir det meldt 30-40 tilfeller av diarésykdom der personer har blitt smittet av en variant av bakterien Salmonella typhimurium som tidligere er påvist hos fugl.

Informasjon fra Folkehelseinstituttet

Diaresykdommen som skyldes salmonella-smitte fra småfugl, går i de fleste tilfeller over av seg selv. Den vanligste smittemåten for denne varianten er kontakt med ville fugler eller deres avføring, samt å spise snø, sand eller jord eller bruk av ikke-desinfisert drikkevann.

Denne salmonellainfeksjonen forekommer i flere fylker. Årlig ser vi en økning av disse variantene av salmonellainfeksjon på etterjulsvinteren – fra januar til ut i april – sporadisk over hele landet. I alt rapporteres det mellom 30 til 40 pasienter årlig med disse variantene. I Sverige er det rapportert at Salmonella typhimurium av de ovennevnte småfugl­stammene også påvises hos katt i denne perioden, sannsynlig etter smitte fra fugl. Dette har ikke vært hyppig påvist i Norge, men kan skyldes en underdiagnostisering ved at katter med diaré sjelden prøvetas.

De fleste som smittes med disse variantene, er små barn. Fra 1990 til 1992 utførte Folkehelseinstituttet en undersøkelse for å kartlegge risikofaktorer. Undersøkelsen viste en sammenheng med bruk av ikke-desinfisert drikkevann og kontakt med ville fugler eller deres avføring, samt å spise snø, sand eller jord.

Forebygg smitte fra småfugl

  • Generell god håndvask ikke minst etter håndtering av fuglebrett, og hos barn etter at de har vært ute og lekt.
  • Man bør prøve å unngå å etablere foringsplasser for fugl i nærheten av der små barn leker og i barnehager. Det er viktig å huske at også bakken under fuglebrettene kan bli forurenset av fugleavføring som kan inneholde salmonellabakterier.
  • Grundig rengjøring av fuglebrett og annet foringsutstyr regelmessig, kan være nyttig for å redusere smittepresset. Rengjøring bør gjøres utendørs og med hansker. Bedre er det å erstatte fuglebrett med foringsautomater for å redusere smittepresset mellom fuglene.
  • Norsk ornitologisk forening anbefaler å vaske fuglebrettet minst et par ganger i måneden. De anbefaler dessuten bruk av automatfôring og ikke fuglebrett.
  • Man bør også unngå at det samler seg store mengder fuglefrø på bakken der de lett blir kontaminert av fuglenes avføring. Katter som går ute og har kontakt med småfugl, kan også bli smittet, og de kan føre smitten videre. Det er derfor viktig å minne om generelt god håndhygiene også ved omgang med kjæledyr.

Vil du vite mer?