Informasjon, tilstand

Halsbetennelse med streptokokker

Årsaker

Halsbetennelse starter ofte med en forkjølelse, det vil si en virusinfeksjon. En slik virusinfeksjon kan svekke immunforsvaret noe og derved bidra til at streptokokkbakterier - gruppe A betahemolytiske streptokokker (GAS), som normalt kan finnes i halsen, trenger inn i slimhinnene og medfører en kraftigere betennelse. I en frisk befolkning kan denne bakterien påvises hos 1-20 prosent av de undersøkte. Under streptokokk-epidemier kan en finne GAS hos 30-40 prosent av pasientene med halssmerter.

Ulike former for fysisk og psykisk stress kan også medføre at immunforsvaret svekkes, noe som gjør deg mer sårbar for å utvikle halsbetennelse.

Under epidemier kan streptokokker spre seg fra person til person ved dråpesmitte. Dette medfører risiko for smitte dersom personer i nærmiljøet ditt er syke. Likevel er denne infeksjonen langt mindre smittsom enn de vanligste virusinfeksjonene som influensa, forkjølelse og covid-19. 

Forrige side Neste side