Informasjon, tilstand

Halsbetennelse med streptokokker

Temaside om Korona

Årsaker

Halsbetennelse starter ofte, som beskrevet, med en forkjølelse, det vil si en virusinfeksjon. En slik virusinfeksjon kan svekke immunforsvaret noe og derved bidra til at streptokokkbakterier - gruppe A betahemolytiske streptokokker (GAS), som normalt kan finnes i halsen, trenger inn i slimhinnene og medfører en kraftigere betennelse. I en frisk befolkning kan denne bakterien påvises hos 1-20 prosent av de undersøkte. Under streptokokk-epidemier kan en finne GAS hos 30-40 prosent av pasientene med halssmerter. Ulike former for fysisk og psykisk stress kan også medføre at immunforsvaret svekkes og gjøre deg mer sårbar for å utvikle halsbetennelse.

Under epidemier kan streptokokker spre seg fra person til person ved dråpesmitte. Dette medfører risiko for smitte dersom personer i nærmiljøet ditt er syke. Likevel er denne infeksjonen langt mindre smittsom enn de vanligste virusinfeksjonene, som influensa og forkjølelse. 

Forrige side Neste side