Informasjon, tilstand

Halsbetennelse med streptokokker

Forløp og prognose

Vanligvis oppnås rask og god effekt av antibiotika (penicillin). Hvis du blir behandlet med antibiotika og ikke er bedre innen tre til fem dager, bør du kontakte legen på ny. Det kan foreligge andre sykdommer som for eksempel kyssesyke (mononukleose), og blodprøver bør tas for å avklare dette. Du bør også kontakte lege dersom du blir dårligere, det vil si om utviklingen ikke er som forventet. Dette gjelder også dersom du får økende feber og hevelse på halsen, eller problemer med å gape - dette siste kan være tegn på utvikling av halsbyll. Det dannes da en byll i vevet rundt mandelen, og denne må tømmes for puss.

Fra gammelt av skyldtes giktfeber og nyrebetennelse en ubehandlet streptokokkbetennelse (se senkomplikasjoner til halsbetennelse). Slike sykdommer er sjeldne i dag. Vi regner at en viktig forklaring på nedgangen er at den generelle helsetilstanden er bedre, og at streptokokkbakteriene er blitt mindre farlige. 

Enkelte får gjentatte halsbetennelser flere ganger per år. I slike tilfeller, særlig dersom du har hatt halsbyll, kan det være aktuelt å vurdere operasjon hvor man fjerner mandlene.

Barnehage/dagmamma

Smittefaren er over dagen etter at behandlingen er startet. Barna kan da gå i barnehage dersom de ikke har feber over 38 grader eller svekket allmenntilstand.

Forrige side Neste side