Informasjon

Toksisk sjokksyndrom

Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier.

Hva er toksisk sjokksyndrom?

Gas-bakterier

Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kjennetegnes av hurtig innsettende høy feber, oppkast, diaré, sår hals, muskelsmerter og hodepine. TSS kan angripe de fleste organer i kroppen og kan i løpet av 24 til 72 timer bli livstruende dersom rask behandling ikke igangsettes.

Tilstanden er sjelden og forekomsten har avtatt betydelig etter at man ble klar over at sterkt absorberende menstruasjonstamponger var en hyppig årsak. 

Årsak

Syndromet kan forekomme hos alle som et eller annet sted på kroppen "huser" giftstoffproduserende gule stafylokokker eller gruppe A streptokokker (GAS). Dette er bakterier som normalt forekommer på huden og i svelget hos mange, og som regel forårsaker de ingen sykdom.

Tidligere var tilstanden vanligst hos kvinner som hadde hatt tampong liggende inne lenge. Nå er denne årsaken sjelden. Imidlertid kan bakterier fra nese og svelg, skjede, endetarm og fra sår på kroppen også utløse tilstanden. Toksisk sjokksyndrom kan utvikles fra stafylokokk- eller streptokokkinfeksjoner hvor som helst på kroppen. 

Diagnostikk

Fra US Centers for Disease Control and Prevention.
Fra US Centers for Disease Control and Prevention.

Tilstanden starter typisk akutt hos en persom som har en infeksjon ett eller annet sted på kroppen, hyppigst i hud eller underliv. 

Symptomene skyldes at giftstoffer (toksiner) fra bakteriene kommer inn i blodbanen. Her kan toksinene gi blodtrykksfall og svikt i en rekke livsviktige organer. Tidlige tegn på toksisk sjokksyndrom er plutselig høy feber, utslett, oppkast, diaré, sår hals, muskelsmerter og hodepine.

I den aller første fasen oppstår ofte et diffust rødt utslett i huden, rødhet i øynene, ev. rødhet og betennelse i slimhinner. I alvorlige tilfeller kan det foreligge lavt blodtrykk med nyre- og hjertesvikt, pusteproblemer og hevelser i kroppen (ødem).

Behandling

Dersom pasienten utvikler sjokk som følge av infeksjonen, fører dette til at en rekke organer som nyrer og lunger ikke fungerer som de skal. Det første man må gjøre er derfor livreddende behandling rettet mot komplikasjonene av toksisk sjokksyndrom. Slik behandling foregår på sykehus. Man konsentrerer seg om å korrigere eventuelt sjokk og ubalanse i væskesammensetningen. Selve infeksjonen blir behandlet med antibiotika. 

Prognose

Toksisk sjokksyndrom er en akutt tilstand som raskt kan utvikle seg til livstruende sykdom. Tidlig behandling med antibiotika direkte i blodet, og generell intensivbehandling er nødvendig. Mest alvorlig er prognosen dersom en alvorlig streptokokk-infeksjon kompliseres av toksisk sjokksyndrom. Toksisk sjokk forårsaket av stafylokokker utvikler seg ikke like raskt, og er lettere å behandle. 

 

Vil du vite mer?