Informasjon

Toksisk sjokksyndrom

Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kan bli livstruende.

Hva er toksisk sjokksyndrom?

Gas-bakterier

Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kjennetegnes av hurtig innsettende høy feber, oppkast, vandig diaré, sår hals, muskelsmerter og hodepine. TSS kan angripe de fleste organer i kroppen og kan i løpet av 24 til 72 timer bli livstruende dersom rask behandling ikke igangsettes.

Tilstanden er sjelden og forekomsten har avtatt betydelig etter at man ble klar over at sterkt absorberende menstruasjonstamponger var en hyppig årsak, og kvinnene endret sin tampongbruk. 90% av tilfellene ses hos kvinner i befruktningsdyktig alder og oftest blant unge kvinner.

Årsak

Syndromet kan forekomme hos alle som et eller annet sted på kroppen "huser" giftstoffproduserende gule stafylokokker eller gruppe A streptokokker (GAS). Dette er bakterier som normalt forekommer på huden og i svelget hos mange, og som regel forårsaker de ingen sykdom.

Tidligere var tilstanden vanligst hos menstruerende kvinner som hadde hatt tampong liggende inne lenge, dette gjelder alle typer tamponger. Imidlertid kan bakterier fra nese og svelg, skjede, endetarm og fra sår på kroppen også utløse tilstanden. Tilstanden smitter normalt ikke mellom personer. Om det er en tampong som huser de aktuelle bakteriene, er smitte svært usannsynlig. Det anbefales at tamponger benyttes i inntil 8 timer. Ingen tampong bør benyttes i mer enn 12 timer. Gjenglemte tamponger er er en klassisk årsak til denne tilstanden.

Diagnostikk

Fra US Centers for Disease Control and Prevention.
Fra US Centers for Disease Control and Prevention.

Tilstanden startet tidligere typisk akutt hos en ung kvinne som hadde brukt tamponger eller pessar, og der disse var "gjenglemt". Nå for tiden skyldes tilstanden oftere infeksjoner som ikke har sammenheng med menstruasjon og tampongbruk.

Symptomene ved tilstanden skyldes i hovedsak konsekvensene av infeksjonen, ikke selve infeksjonen. Når giftstoffene fra bakteriene kommer inn i blodbanen, kan de gi blodtrykksfall og svikt i en rekke livsviktige organer. Tidlige tegn på toksisk sjokksyndrom er høy feber, oppkast, vandig diaré, sår hals, muskelsmerter og hodepine.

Ved undersøkelse før de alvorlige tegnene på tilstanden har brutt ut, kan legen avdekke uspesifikke forandringer som et diffust rødt utslett i huden, rødhet i øyet uten pussdannelse og/eller at slimhinnen i skjeden er hissig rød ved gynekologisk undersøkelse. I alvorlige tilfeller kan det foreligge lavt blodtrykk med nyre- og hjertesvikt. Gule stafylokokker kan dyrkes fra utflod fra skjeden. Prøver av blod eller annet kroppsvev kan ofte gi oppvekst av bakterien. Dyrkning av blod med tanke på bakterievekst gir vanligvis ingen oppvekst ved tampongutløst toksisk sjokksyndrom forårsaket av stafylokokker, mens derimot toksisk sjokksyndrom utløst av streptokokkinfeksjon, gir oppvekst av bakterier i blod i 60% av tilfellene.

Lavt blodtrykk, nyresvikt, leverforstyrrelser, hjertesvikt, lungeproblemer, utslett og væskeopphopning i kroppen kan oppstå.

Behandling

Dersom pasienten utvikler sjokk som følge av infeksjonen, fører dette til at en rekke organer som nyrer og lunger ikke fungerer som de skal. Det første man må gjøre er derfor livreddende behandling rettet mot komplikasjonene av toksisk sjokksyndrom. Slik behandling foregår på sykehus. Man konsentrerer seg om å korrigere eventuelt sjokk og ubalanse i væskesammensetningen. Selve infeksjonen blir behandlet med antibiotika, som regel i 1-2 uker. En sjelden gang kan det bli nødvendig å fjerne betent vev med operasjon. Sykehusbehandlingens varighet vil avhenge av alvorlighetsgraden til komplikasjonene av toksisk sjokksyndrom.

Prognose

Opp til 30% av menstruerende kvinner med toksisk sjokksyndrom får tilbakefall. Det er hos dem som har opplevd dette, viktig å være forsiktig med bruk av tamponger (bruk heller bind). Tilbakefallene er oftest mildere. Selv om infeksjonen er alvorlig og farlig, kommer de aller fleste seg ved behandling.

Toksisk sjokksyndrom som skyldes gruppe A streptokokker, er ofte en svært alvorlig tilstand, og svært rask behandling er viktig for å unngå livstruende skader. Dødeligheten ved denne tilstanden oppgis fra 30% til 85%. Dødligheten hos de som utvikler toksisk sjokksyndrom som følge av tampongbruk (stafylokokker), er omkring 2%. Dødeligheten blant de ikke-menstruasjonsrelaterte tilfellene med stafylokokkinfeksjon, er funnet å være ca. 5%.

Vil du vite mer?