Informasjon

Infeksjon med Vibrio vulnificus

Vibrio vulnificus er en bakterie som finnes i sjøvann med temperatur over 20°C. Bakterien kommer inn i kroppen ved svelging av saltvann eller sjømat, eventuelt ved at åpne sår utsettes for sjøvann. Det kan oppstå alvorlig infeksjon.

Bakterien kommer inn i menneskets tarmkanal ved svelging av saltvann eller sjømat, eventuelt ved at åpne sår utsettes for sjøvann som inneholder Vibrio vulnificus.

Hva er Vibrio vulnificus?

Vibrio vulnificus er en bakterie som er beslektet med kolerabakterien (Vibrio cholerae). Infeksjon med Vibrio vulnificus kan føre til alvorlig og livstruende sykdom. Sykdomsforløpet starter enten med en sårinfeksjon, som i noen tilfeller utvikles til blodforgiftning (sepsis), eller sykdommen kan starte som en blodforgiftning (primær sepsis).

Bakterien er vanlig i varmt sjøvann og trives i vanntemperaturer på over 20°C. Forekomst av bakterien skyldes ikke forurensning. Verken smak, utseende eller lukt av sjøvannet endres av denne bakterien. Koking av vannet dreper organismen. Bakterien forekommer i de fleste kystfarvann der temperaturen i vannet overstiger 20°C flere dager på rad.

Det har vært noen få rapporterte tilfeller i Norge de siste årene, alle fra områder rundt Oslofjorden. I Danmark har det vært et større antall tilfeller, og også i Sverige har det vært en del registrerte syke ("badsårsfeber"). I USA stammer de fleste rapporterte tilfeller fra inntak av rå østers fra Mexicogulften. Cirka 25 prosent av tilfellene skyldes at personer med åpne sår har fått varmt sjøvann som inneholder organismen, i såret, for eksempel under bading.

Årsak

Bakterien kommer inn i menneskets tarmkanal ved svelging av saltvann eller sjømat, eventuelt ved at åpne sår utsettes for sjøvann som inneholder Vibrio vulnificus. Samtlige tilfeller i Sverige har kommet i perioder med over 20°C i sjøen. 

Åpne sår i huden disponerer for smitte. Pasienter med svekket immunforsvar mot infeksjonssykdommer er spesielt utsatt. Det gjelder personer med kroniske leversykdommer som alkoholisk leversykdom, hepatitt B eller C; blodsykdommer og andre kroniske sykdommer.

Symptomer

Det tar vanligvis fra 1-2 døgn fra svelging av sjøvann eller sjømat før sykdommen bryter ut (inkubasjonstiden). Sykdommen kan debutere med sår eller betennelse på et avgrenset område, rundt munn eller i svelg, eller på huden. Symptomer på blodforgiftning kan komme etter sårinfeksjon, eller som første symptom. En blodforgiftning utvikler seg ofte raskt og dramatisk. Symptomer på tarminfeksjon er sjeldne.

Primær sårinfeksjon

Det oppstår en smertefull hudbetennelse (cellulitt) som kan utvikle seg raskt. Markerte lokale hevelser med blodblemmer (hemorragiske bullae) er karakteristisk. Kroppslige symptomer i form av feber og frysninger tilkommer. Halvparten får bakterier i blodet, ca. 10% får lavt blodtrykk og om lag en tredel blir mentalt uklare.

Primær blodforgiftning

Typiske symptomer er feber, diaré, kvalme og brekninger. Halvparten har endret mental status. Nær en tredel er i septisk sjokk ved ankomst sykehus. Innen 24 timer vil mer enn halvparten av pasientene utvikle en kraftig hudbetennelse med bloduttredelser og blemmer.

Diagnostikk

Diagnosen er uvanlig i Norge. Det tidvis dramatiske og raske sykdomsforløpet som kan oppstå på varme sommerdager, bør imidlertid vekke mistanken. Blodprøver og dyrkningsprøver kan påvise bakterien, og gi en pekepinn om alvorlighetsgraden av sykdommen. 

Behandling

Infeksjonen behandles med antibiotika. Ofte er sykdomsforløpet så alvorlig at medisinen må gis direkte i blodet. Ved alvorlig sykdom gis det intensiv væskebehandling, og pasienten overvåkes nøye i sykehus. 

Kirurgisk rensing og drenasje av sår kan bli nødvendig, noen ganger er amputasjon påkrevd.

Forebygging

Pasienter med kroniske sykdommer, spesielt lever og blodsykdommer, bør unngå bading eller nedsvelging av sjøvann med temperatur over 20°C. Personer med åpne sår bør ikke komme i kontakt med varmt sjøvann.

Sjømat fra områder med høy sjøtemperatur bør kokes.

Prognose

Dersom det rekker å utvikle seg en blodforgiftning (sepsis) har tilstanden en høy dødelighet. Spesielt gjelder dette hos pasienter med svekket immunapparat, som f. eks. kronisk leversykdom. 

Det er viktig å stille diagnose raskt. Prognosen bedres ved tidlig diagnose. 

Vil du vite mer?

  • GAS-infeksjoner
  • Antibiotika
  • Vibrio vulnificus - for helsepersonell