Informasjon

Antibiotikabehandling

Antibiotika, eller antibakterielle midler, er medisiner som ødelegger eller hemmer veksten av bakterier. Penicillin var det første og er det mest brukte antibiotikumet.

[imported]

Hopp til innhold

Hva er antibiotika?

Antibiotika brukes til å behandle infeksjoner forårsaket av bakterier. Antibiotika er et fellesnavn for medikamenter som hemmer vekst av eller dreper bakterier. Medikamentene har ingen effekt mot f. eks. virus. Den mest vanlige antibiotika-typen er penicillin, som det finnes mange varianter av. I Norge har vi et moderat forbruk av antibiotika sammenlignet med de fleste andre land. Men forbruket har likevel økt med 30% over de siste tiårene.

Antibiotika er blant de medisinske oppdagelser som i størst grad har bidratt til å bedre folkehelse og øke levealderen. Antibiotika kan redde liv om det brukes korrekt. De stanser formeringen av bakterier eller de dreper dem. Kroppens naturlige forsvarsmekanismer ordner opp i resten.

Det første antibiotikum var penicillin, som ble oppdaget i 1928 av Alexander Fleming. Det har senere blitt videreutviklet til andre typer som ampicillin, amoxicillin, benzylpenicillin som virker mot en lang rekke mikrober i behandlingen av ulike infeksjoner. En lang rekke nye og moderne antibiotika har blitt utviklet siden oppdagelsen av penicillinet.

Antibiotika er reseptmedisin.