Informasjon

Antibiotikabehandling

Antibiotika, eller antibakterielle midler, er medisiner som ødelegger eller hemmer veksten av bakterier. Penicillin var det første og er det mest brukte antibiotikumet.

Hva er antibiotika?

Antibiotika brukes til å behandle infeksjoner forårsaket av bakterier. Antibiotika er et fellesnavn for medikamenter som hemmer vekst av eller dreper bakterier. Medikamentene har ingen effekt mot virus. Den mest vanlige antibiotika-typen er penicillin, som det finnes mange varianter av. I Norge har vi et moderat forbruk av antibiotika sammenlignet med de fleste andre land. Men forbruket har likevel økt med 30 prosent over de siste tiårene.

Antibiotika er blant de medisinske oppdagelser som i størst grad har bidratt til å bedre folkehelse og øke levealderen. Antibiotika kan redde liv om det brukes korrekt. De stanser formeringen av bakterier eller de dreper dem. Kroppens naturlige forsvarsmekanismer ordner opp i resten.

Det første antibiotikum var penicillin, som ble oppdaget i 1928 av Alexander Fleming. Det har senere blitt videreutviklet til andre typer som ampicillin, amoxicillin, benzylpenicillin som virker mot en lang rekke mikrober i behandlingen av ulike infeksjoner. Mange nye og moderne antibiotika har blitt utviklet siden oppdagelsen av penicillinet.

Antibiotika er reseptmedisin.

Neste side