Informasjon

Antibiotikabehandling

Antibiotika, eller antibakterielle midler, er medisiner som ødelegger eller hemmer veksten av bakterier. Penicillin var det første og er det mest brukte antibiotikumet.

Allergi

Noen pasienter utvikler allergisk reaksjon mot antibiotika - særlig penicillin. Det kan føre til utslett, hevelse i tungen og ansiktet, og pustevansker.

Dersom du noen gang har hatt en allergisk reaksjon mot et antibiotikum, må du fortelle det til legen din eller til apoteker. Allergiske reaksjoner mot antibiotika kan bli svært alvorlige - det kalles allergiske sjokk eller anafylaktiske reaksjoner.

Forrige side Neste side