Informasjon

Antibiotikabehandling

Allergi

Noen pasienter utvikler allergisk reaksjon mot antibiotika - særlig penicillin. Det kan føre til utslett, hevelse i tungen og ansiktet, og pustevansker.

Mellom en og ti prosent av pasientene angir at de er penicillin­allergikere, men den reelle forekomsten er sannsynligvis under en prosent. Det er således en betydelig overdiagnostisering av penicillinallergi.

Dersom du noen gang har hatt en allergisk reaksjon mot et antibiotikum, må du fortelle det til legen din eller til apoteker. Allergiske reaksjoner mot antibiotika kan bli svært alvorlige - det kalles allergiske sjokk eller anafylaktiske reaksjoner.

Forrige side Neste side