Informasjon

Cytomegalovirus

Cytomegalovirus (CMV) tilhører herpesvirus-familien og er svært utbredt blant mennesker og dyr. Cirka 60 prosent av befolkningen har vært smittet med CMV ved 40-års alder.

Hva er cytomegalovirus?

Cytomegalovirus (CMV) er et virus som infiserer celler og gjør at de blir forstørret. CMV tilhører herpesvirus-familien og er svært utbredt blant mennesker og dyr. Viruset som forårsaker CMV-infeksjonen hos mennesker smitter ikke mellom dyr og mennesker. Cirka 60 prosent av befolkningen er smittet med CMV ved 40-års alder.

Man infiseres gjerne som spedbarn eller småbarn, eller i løpet av tenårene. Deretter forblir viruset i kroppen i en slags hvilefase (latent infeksjon). Viruset kan reaktiveres under visse forhold, for eksempel ved svekket immunforsvar etter transplantasjon, ved kreft- eller annen kronisk sykdom, eller uten åpenbar årsak.

De fleste infeksjonene forløper uten symptomer. CMV gir vanligvis ingen langvarige problemer hos ellers friske personer, men det kan forårsake mer alvorlig sykdom, eventuelt organskader, hos immunsvekkede. CMV kan også gi sykdommer hos et foster eller en nyfødt, dersom moren blir smittet under svangerskapet. Cytomegalovirusinfeksjon er den vanligst forekommende medfødte infeksjonen og kan påvises hos omkring 0,5 prosent av alle nyfødte.

Smitte

CMV spres kun gjennom kontakt med en infisert persons kroppsvæsker (som spytt, blod, urin, sæd, skjedevæske, brystmelk). Viruset kan overføres seksuelt. Det smitter ved fødsel og gjennom amming første årene, senere gjennom dråpesmitte eller slimhinnekontakt fra omgivelsene, blodoverføringer og gjennom seksuell kontakt. Fosteret kan smittes gjennom morkaken fra mødre som har førstegangs infeksjon eller reaktivert infeksjon.

Tiden det tar fra du smittes til du eventuelt blir syk, inkubasjonstiden, er anslagsvis mellom fire til åtte uker.

Virusutskillere finnes hyppig i en normalbefolkning, spesielt hos barn. Man regner med at cirka en tredjedel av barn i barnehager utskiller CMV i spytt og urin uten at de har symptomer. Utskilling av viruset kan vare i flere måneder eller år. Grundig håndvask med såpe og vann kan hjelpe til å hindre spredning av CMV.

Følgende forebyggende tiltak reduserer risiko for overføring av smitte og bør gjelde alle gravide:

  • Ved omgang med småbarn gjelder spesielt å være oppmerksom på at det anbefales håndvask med såpe og varmt vann etter bleieskift, tørk av rennende nese hos barnet og etter mating
  • Unngå å dele bestikk, tannbørste eller mat med barnet
  • Unngå å putte barnets smokk i egen munn for å «vaske den» hvis den for eksempel faller ned på gulvet
  • Kyss gjerne barnet på kinn og panne, men ikke på munnen

Symptomer

Vanligvis er det ingen symptomer, spesielt hos barn. Noen klager over symptomer som ved forkjølelse. Noen vil ha symptomer som er lik dem ved kyssesyke (mononukleose) - sår hals, feber, hodepine, slapphet. Personer som har et svekket immunsystem på grunn av hiv-infeksjon, eller fordi de får medikamenter som demper immunforsvaret i forbindelse med organtransplantasjon, kan ha alvorlige symptomer.

CMV er årsak til cirka fem prosent av alle tilfeller av kyssesyke. Infeksjonen varer vanligvis i noen uker, men forløpet kan bli langvarig hos noen pasienter, særlig hos dem med annen kronisk sykdom.

Primærinfeksjon under svangerskap kan medføre varige skader hos fosteret/barnet i form av skader i nervesystemet, som hørselssvekkelse eller utviklingshemning. Faren for hørselssvekkelse er størst dersom mor blir syk i første trimester. Ved reaktivering er risikoen for skade hos fosteret langt mindre.

Påvisning

Fordi viruset vanligvis ikke fører til symptomer, vil en heller ikke vite om en er smittet. Har du symptomer, kan det være at legen din tester deg på CMV. Det måles da om det er økt forekomst av antistoffer mot CMV i blodet. Personer som er smittet med hiv, bør kanskje få kontrollert at viruset ikke har infisert øynene (hos øyelege), særlig dersom de har synsforstyrrelser.

I Norge anbefales det ikke rutinemessig testing for CMV-virus av alle gravide. Men, ved symptomer på akutt infeksjon hos mor, eller ultralydfunn hos foster som kan tale for intrauterin infeksjon, bør du testes på CMV.

Behandling

Anti-virus midler kan hemme formeringen av virus og kan ha effekt spesielt hos immunsvekkede. Behandling av gravide anbefales ikke (dette er på eksperimentstadiet).

Ingen spesielle tiltak er nødvendig ved enkelttilfeller eller utbrudd. Det er ikke grunnlag for ekstra tiltak rundt en kjent CMV-utskiller. Dette gjelder også dersom det er gravide i nærmiljøet. Men, gravide som ikke har antistoffer mot CMV (seronegative), bør unngå å pleie nyfødte og spedbarn med symptomgivende medfødt CMV-infeksjon. God håndhygiene er viktig for personer, f.eks. sykepleiere, som ferdes i miljøer med mange CMV-utskillere.

Det finnes ingen vaksine mot CMV. Fordi CMV er et virus, virker heller ikke antibiotika. Hvis ditt immunsystem er normalt, klarer kroppen din selv å ta kontroll over infeksjonen. Hvis du har et svekket immunsystem, kan det være aktuelt å bruke spesialmedisin.

Kilder

Referanser

  1. Foulon I, Naessens A, Foulon W, et al. Hearing loss in children with congenital cytomegalovirus infection in relation to the maternal trimester in which the maternal primary infection occured. Pediatrics 2008; 122: 1123-7. Pediatrics