Informasjon

Råd for å forebygge flåttbåren sykdom

Temaside om Korona

Vaksine

Det finnes vaksine mot TBE-virus (skogflåttencefalitt), men ikke mot borrelia-bakterien. Det er fortsatt sjelden med smitte av TBE-virus i Norge, og det har derfor ikke vært vanlig å anbefale denne vaksinen. Men de siste årene har forekomsten vært økende, og i dag kan det være aktuelt å tilby vaksine til personer som oppholder seg mye i naturen, og som erfaringsmessig ofte blir bitt av flått. 

Folkehelseinstituttet gir følgende anbefalinger:

  • Risikoen for smitte er nå høyest i kystområder i Agderfylkene, Telemark,Vestfold, Buskerud og tilgrensende geografiske områder. Det er også funnet TBE-virus i flått i enkelte områder langs hele kysten nord til Helgeland. Selv om smitte til mennesker hittil har skjedd bare i sørlige kyststrøk, kan det være risiko for smitteoverføring der det finnes TBE-infiserte flått.
  • Vaksinasjonsanbefalingene gjelder både fastboende og besøkende.
  • De som bør vurdere vaksinasjon er for eksempel skogs­arbeidere, orienterings­løpere og personer som bor i telt, går tur eller opp­holder seg mye i «flått-terreng» i områder med kjent risiko for TBE-smitte.
  • Det anbefales å begynne vaksinasjon om våren, i god tid før flåttsesongen.
  • Grunnvaksinasjon består av 3 doser. De 2 første dosene gis med 1 - 3 måneders intervall. Intervallet kan reduseres til 14 dager ved behov for rask beskyt­telse. Tredje dose gis før neste sesong (etter 5 - 12 måneder).
  • Etter første dose oppnås en delvis beskyttelse som inntrer i løpet av 2 uker og er kortvarig. Beskyttelsen etter 2 doser er 90 %, og tredje dose gir ca. 97 % beskyttelse.
  • Ved behov for fortsatt beskyttelse gis oppfriskningsdose etter 3 år og deretter hvert 3.-5. år. For personer over 60 år bør det ikke gå mer enn 3 år mellom oppfriskningsdosene.
  • Vaksinen skal ikke gis til barn under 1 år fordi sikkerhet og effekt av vaksinen ikke er undersøkt hos så små barn.
  • Vaksine kan fås ved henvendelse til fastlege. Den omfattes ikke av noen refusjonsordning.
Forrige side Neste side