Informasjon

Råd for å forebygge flåttbåren sykdom

De fleste flåttbitt etterlater seg bare et lite rødt merke og er helt ufarlige. I noen få tilfeller kan flåtten være smittet av bakterier eller virus som kan overføres til mennesker ved bitt. Ved å følge noen enkle råd kan du forebygge flåttbitt.

Temaside om Korona

Om flåttbåren sykdom

Flått forekommer i Sør-Norge opp til nivå med Brønnøysund. Flåtten er som hovedregel i aktivitet i perioden fra april til november.

Langt de fleste flåttbitt etterlater seg bare et lite rødt merke, som et insektstikk, og er helt ufarlige. I noen tilfeller kan flåtten være smittet av bakterier eller virus som kan overføres til mennesker ved bitt. Mest kjent er bakterien Borrelia, som kan medføre sykdommen borreliose og sjeldnere viruset TBE-virus som fører til sykdommen skogflåttencefalitt (TBE). Flått kan også være årsak til anaplasmose (tidligere kalt ehrlichiose).

Når vi har respekt for flåtten, er det nettopp på grunn av faren for at den kan inneholde smitte og kan overføre smittestoffene til mennesker ved bitt. Flåtten kan aldri føre til sykdom før den har bitt seg fast.

Forebyggende tiltak

Om du oppholder deg i områder med mye flått, kan du redusere risikoen for å bli bitt ved å følge rådene nedenfor:

 • Ved ferdsel i områder med mye flått anbefales å dekke til bar hud, det vil si bruke lange benklær og støvler. Sørg for å være godt tildekket ved anklene. Flåtten finnes og trives best i gress og små busker. Gå på stier i stedet for på steder med høyt gress, lyng og kratt.
 • Bruk av myggmidler på hud og klær reduserer antall flått som fester seg. Myggmidler som inneholder dietyltoluamid (DEET) eller Icaridin fungerer også mot flått. For hunder og katter kan man få kjøpt flåttmidler hos veterinæren.
 • Etter ferdsel i områder med mye flått bør man om kvelden inspisere huden, spesielt hos barn. Det anbefales også å dusje dersom det er mulig, for å skylle bort flått som ikke har festet seg. Flåtten er 1-10 mm stor, avhengig av hvor mye blod den har sugd. Også de minste flåttene i såkalt nymfestadium kan suge blod og overføre sykdom.
 • Du bør også undersøke tøyet, både på rett og vrangsiden. På denne måten sikrer du at flått ikke skal kunne feste seg på huden senere. Flåtten er enklest å oppdage på lyst tøy.
 • Flåtten fjernes best ved å trekke den rett ut ved hjelp av pinsett eller fingre. Smøring med fett, lakk, eter eller lignende fjerner ikke flåtten. Det har ingen betydning om litt av biteredskapen sitter igjen i huden. Daglig inspeksjon er viktig fordi det viser seg at flått som fjernes før det er gått 24 timer, som regel ikke rekker å sprøyte eventuelle bakterier inn i huden.
 • Dyr som hunder og hester kan bli smittet, og flått som vandrer i pelsen, kan komme over på mennesker. Også hunder kan bli syke av flåttbitt hvis de smittes av Borrelia-bakterier. De vanligste symptomer på smitte hos hunder er at hunden ikke vil spise, den virker nedstemt og "ute av humør", den har smerter i ett eller flere ledd og halter, og den har feber.

Komplikasjoner

Dersom du blir bitt, det vil si at flåtten sitter fast, er det likevel sjelden at dette utvikler seg til sykdom. For det første er det bare en liten andel av flåttene som inneholder bakterien, og i tillegg må flåtten ofte sitte minst 24 timer på huden før smitten overføres. Det er beregnet at cirka 1 av 50 flåttbitt fører til sykdom.

Etter at flåtten er fjernet, vil det som regel straks være en liten rød flekk, eventuelt med en liten rød sone rundt, slik vi ser det ved insektstikk. Dette er helt normalt og ufarlig. Dersom det blir betennelse i stikket, det vil si verk og skorpedannelse, anbefales at du smører på en bakteriehemmende salve, som f. eks. Fucidin eller Brulidine - 2 ganger daglig i noen dager.

Dersom det 1-2 uker etter stikket dannes en rød sone som gradvis utvider seg rundt såret, er det sannsynlig at du er smittet med Borrelia-bakterien. Denne sonen kan bli 10-15 cm i diameter, eller enda større. Det er ikke uvanlig at en i forbindelse med dette også har feber og hovne lymfeknuter i nærheten av stikket. Dersom du oppdager denne røde sonen (erytema migrans), bør du kontakte lege for å få behandling med penicillin. Sykdommen helbredes effektivt med penicillin.

Vaksine

Det finnes vaksine mot TBE-virus (skogflåttencefalitt), men ikke mot borrelia-bakterien. Det er fortsatt sjelden med smitte av TBE-virus i Norge, og det har derfor ikke vært vanlig å anbefale denne vaksinen. Men de siste årene har forekomsten vært økende, og i dag kan det være aktuelt å tilby vaksine til personer som oppholder seg mye i naturen, og som erfaringsmessig ofte blir bitt av flått. 

Folkehelseinstituttet gir følgende anbefalinger:

 • Risikoen for smitte er nå høyest i kystområder i Agderfylkene, Telemark, Vestfold, Buskerud og tilgrensende geografiske områder. Det er også funnet TBE-virus i flått i enkelte områder langs hele kysten nord til Helgeland. Selv om smitte til mennesker hittil har skjedd bare i sørlige kyststrøk, kan det være risiko for smitteoverføring der det finnes TBE-infiserte flått.
 • Vaksinasjonsanbefalingene gjelder både fastboende og besøkende.
 • De som bør vurdere vaksinasjon er for eksempel skogs­arbeidere, orienterings­løpere og personer som bor i telt, går tur eller opp­holder seg mye i «flått-terreng» i områder med kjent risiko for TBE-smitte.
 • Det anbefales å begynne vaksinasjon om våren, i god tid før flåttsesongen.
 • Grunnvaksinasjon består av 3 doser. De 2 første dosene gis med 1 - 3 måneders intervall. Intervallet kan reduseres til 14 dager ved behov for rask beskyt­telse. Tredje dose gis før neste sesong (etter 5 - 12 måneder).
 • Etter første dose oppnås en delvis beskyttelse som inntrer i løpet av 2 uker og er kortvarig. Beskyttelsen etter 2 doser er 90 prosent, og tredje dose gir ca. 97 prosent beskyttelse.
 • Ved behov for fortsatt beskyttelse gis oppfriskningsdose etter 3 år og deretter hvert 3.-5. år. For personer over 60 år bør det ikke gå mer enn 3 år mellom oppfriskningsdosene.
 • Vaksinen skal ikke gis til barn under 1 år fordi sikkerhet og effekt av vaksinen ikke er undersøkt hos så små barn.
 • Vaksine kan fås ved henvendelse til fastlege. Den omfattes ikke av noen refusjonsordning.

Vil du vite mer?