Nyhetsartikkel

Hva er en pandemi

Hva er en pandemi? Når går et utbrudd av smittsom sykdom fra å være en epidemi til å bli en pandemi? I denne artikkelen får du svar på dette, og du får vite mer om hvilke andre pandemier som har satt spor i menneskehetens historie.

I mars 2020 slo Verdens Helseorganisasjon fast at utbruddet av covid-19, som startet i Wuhan i Kina i desember 2019, var en pandemi.

Hva er så en pandemi, og hvordan skiller det seg fra en epidemi?

En endemisk infeksjon er en infeksjon som er relativt stabil over tid og som smitter et antall mennesker. Et infeksjonsutbrudd er en brå økning i antall tilfeller av en smittsom sykdom innenfor et bestemt område.

Større utbrudd av smittsom sykdom over større områder, regnes som epidemier. Med andre ord: En epidemi er et utbrudd av en smittsom sykdom som sprer seg fort og påvirker mange til samme tid. Epidemier begrenser seg til en del av verden, for eksempel ett land.

En pandemi er en epidemi som har spredt seg til et større geografisk område enn en epidemi, og som påvirker en betydelig del av verdens befolkning i flere verdensdeler.

Les også: Brakkesyke

Kjente pandemiutbrudd

Pandemier med sykdom som kolera, pest og influensa har spilt en viktig rolle i menneskehetens historie. Et eksempel er svartedøden, som i sin tid tok minst 75 millioner liv.

Influensapandemier oppstår omtrent en gang hvert 50. år, men i det 20. århundre var det tre influensapandemier, alle forårsaket av influensavirus type A: Først i 1918-1920 (Spanskesyken), der nær halvparten av jordens befolkning ble syke. Omtrent 40 millioner mennesker døde på mindre enn ett år. Det som skilte denne pandemien fra vanlige influensapandemier, var at det i hovedsak var unge i aldersgruppen 20-45 år som døde. Dernest fulgte en influensapandemi i 1957- 1958 med 1.1 millioner døde på verdensbasis, og en pandemi i 1968 som også tok over en million liv . 

I 2009 oppsto en ny influensapandemi da influensavirus av subtypen H1N1 (svineinfluensa) spredte seg i ulike deler av verden.

Pandemier, og særlig influensapandemier, kommer noen ganger i bølger. Det vil si at perioder med færre sykdomsutbrudd kan følges av en ny periode der mange blir syke.

Les også vår pasientinformasjon om influensa

Lite immunitet mot nye virus

De fleste svært smittsomme sykdommer som oppstår hos mennesker, er forårsaket av sykdom som først oppstår hos dyr. Dyr bærer virus som i utgangspunktet sjelden spres til mennesker. Når utbrudd av sykdom hos dyr blir oppdaget, er overvåkningstilsyn pålagt å varsle Verdens helseorganisasjon om dette, og til å fortsette tett overvåkning av sykdomsutbruddet - nettopp fordi man frykter at viruset skal mutere og utvikle seg til sykdom som overføres til og mellom folk (en zoonose). 

En ny virusvariant eller en subtype av et virus som lett overføres mellom mennesker, kan forårsake en pandemi. Grunnen til at dette er så utfordrende, er at mennesker har lite eller ingen immunitet mot nye virus.

Sesonginfluensa oppstår generelt som et resultat av at det dannes mutasjoner og subtyper av et virus som allerede sirkulerer.

Overvåkning

I Norge er det Folkehelseinstituttet som overvåker influensasituasjonen. Overvåkningen pågår hele året. I influensasesongen blir det publisert rapporter ukentlig om omfang og utbredelse av sykdommen. Folkehelseinstituttet rapporterer til Verdens Helseorganisasjon, som har overvåkningsansvar på verdensbasis.

Kilder

Referanser

  1. WebMD: What is a pandemic www.webmd.com
  2. Encyclopedia Britannica: Pandemic, disease outbreak www.britannica.com
  3. Merriam-Webster: Pandemic www.merriam-webster.com
  4. Medical News Today: What to know about the pandemics www.medicalnewstoday.com
  5. FHI: Overvåkningssystemer for influensa www.fhi.no
  6. Science Alert: What is a pandemic? www.sciencealert.com
  7. CDC:1 957-1958 Pandemic (H2N2 virus) www.cdc.gov
  8. CDC: 1968 Pandemic (H3N2 virus) www.cdc.gov