Informasjon

Penicillin

Penicilliner brukes i behandlingen av infeksjoner forårsaket av bakterier. De virker ved å drepe bakterier eller hindre deres vekst.

Hva er penicillin?

Penicilliner brukes i behandlingen av infeksjoner forårsaket av bakterier. De virker ved å drepe bakterier eller hindre deres vekst. Et fellesnavn for medisiner med denne egenskapen er antibiotika. Penicilliner er en gruppe antibiotika og er reseptbelagte medisiner.

Det finnes flere typer penicilliner. Hver av dem brukes til å behandle ulike infeksjoner. Ulike typer penicillin har som regel forskjellige egenskaper, slik at en type penicillin virker bedre mot noen bakterier enn en annen type penicillin, og motsatt overfor andre bakterier. Penicilliner brukes i behandlingen av bakterierinfeksjoner i ulike deler av kroppen. Noen ganger gis de sammen med andre antibiotika. Penicilliner virker ikke mot forkjølelse, influensa eller andre virusinfeksjoner.

Ulike infeksjoner krever ulike penicilliner

De vanligste øvre luftveisinfeksjoner som bihulebetennelse, mellomørebetennelse, halsbetennelse behandles med penicillin V. Klamydiainfeksjon behandles ofte med amoxicillin og ampicillin. Urinveisinfeksjoner kan behandles med pivmecillinam. Magesårbakterien Helicobacter pylori utryddes ofte ved bruk av amoxicillin + to andre medikamenter. Alvorlige, livstruende infeksjoner som blodforgiftning (sepsis) og GAS-infeksjoner behandles med penicillin G som gis direkte i blodet.

Penicillin finnes både som tabletter, pulver, kapsler, mikstur og oppløsninger for injeksjon i muskulaturen eller i blodet.

Forsiktighetsregler

Det er ikke uvanlig at personer utvikler allergi overfor penicillin. Ofte arter det seg som utslett. Jo flere ganger en person med penicillinallergi får penicillin, jo alvorligere allergireaksjoner kan oppstå. Dersom du har mistanke om at du er allergisk overfor penicillin, bør du varsle legen din. Og du bør alltid si ifra til en lege som skal skrive ut resept på antibiotika til deg, dersom du vet at du ikke tåler penicillin.

Selv om penicillinets virkning på en graviditet ikke er grundig studert, har penicillin i mange tiår blitt brukt hos gravide kvinner til å behandle infeksjoner, uten at man har observert at det har ført til fødselsskader på barnet eller andre problemer.

Penicillin passerer over til barnet ved amming. Selv om det er små mengder som passerer over, kan det i sjeldne tilfeller føre til allergiske reaksjoner, diaré, soppinfeksjon og utslett. På tross av dette vil man ikke fraråde kvinner som er på en penicillinkur, å amme.

Bruk av penicillin

Det har vært vanlig å anbefale inntak av penicillin sammen med et glass vann på tom mage. Nyere forskning viser at dette har liten betydning for opptaket og virkningen av penicillin. Du kan gjerne innta penicillin i forbindelse med måltid. Pasienter som får mageplager ved inntak av penicilliner, som for eksempel kvalme, vil også kunne ha en fordel av å ta midlet sammen med mat. Det samme gjelder barn som ikke liker smaken av tablettene.

For å øke sjansen for at du blir helt kvitt infeksjonen, bør du ta ut hele kuren selv om du føler deg bedre eller frisk. Det er særlig viktig ved halsbetennelse - en for kort kur øker risikoen for tilbakefall med ny betennelse, og det kan øke risikoen for sjeldne komplikasjoner som betennelse i hjertet (giktfeber) og i nyrene (glomerulonefritt).

Penicillin virker best når det er en konstant mengde i blodet eller urinen. Derfor er det viktig at du tar dosene regelmessig, fire doser daglig (penicillin V og G), godt spredt utover døgnet (helst hver 6. time) og unngår å glemme doser.

Mengden medisin du tar, avhenger av styrken på medisinen. Også antall doser du tar per dag, hyppigheten av dosene og den totale varigheten på kuren avhenger av det medisinske problemet som du bruker medisinen mot.

Selv om det ikke er farlig å drikke alkohol ved bruk av penicillin, kan alkohol hemme kroppens egne betennelsesbekjempende celler og immunapparat. Det kan på den måten svekke effekten av antibiotika/penicillin og som resultat forverre en infeksjonssykdom.

Penicillinets virkning

Penicillinet angriper bakterienes cellevegg med den konsekvens at bakteriene dør. Mot streptokokk-bakterier som ofte er skyld i infeksjoner i øvre luftveier og pneumokokker som ofte er skyld i lungebetennelse, skal det relativt lave penicillinkonsentrasjoner til for å drepe bakteriene.

Hvis penicillinet virker mot de bakteriene som forårsaker infeksjonen du har, og du tar medisinen forskriftsmessig, skal du merke klar bedring i løpet av 1-3 dager. Dersom du ikke blir bedre, bør du kontakte legen din. Forklaringen kan da være at penicillinet virker dårlig mot de infeksjonsfremkallende bakteriene og at du trenger et annet antibiotikum.

Bakterier utvikler motstandsevne mot penicillin, såkalt resistens. Det skaper problemer med å finne alternative og bedre antibiotika enn penicilliner - som dessuten er tildels betydelig dyrere. Resistensutvikling er en stor utfordring for oss alle. Vi vet at en viktig grunn til resistens er en altfor liberal bruk av penicillin. Derfor er det viktig at penicillin kun brukes når vi er sikre på at det foreligger en bakteriell infeksjon. Bruk av penicillin ved virusinfeksjoner - der verken penicillin eller andre antibiotika virker - må derfor unngås.

Bivirkninger av penicillin

Penicillinet virker ikke bare mot de sykdomsfremkallende bakteriene. Det virker også mot nødvendige bakterier som befinner seg i slimhinner og i fordøyelseskanalen. Resultatet kan bli diaré og soppinfeksjoner, for eksempel i skjeden eller munnhulen.

Utslett og kløe kan være uttrykk for en allergisk reaksjon.

Oppbevaring

Oppbevar medisinen i en lukket beholder i romtemperatur og hold den unna varme, fuktighet og direkte lys. Unngå frysetemperatur. Sørg for at småbarn ikke får tak i medisinen.

Penicillin som har gått ut på dato, virker dårligere og bør kastes.

Vil du vite mer?