Informasjon

Vann som sykdomskilde

Vet du hva du bør være oppmerksom på dersom du drikker vann fra brønn, bekk eller smeltevann?

Denne informasjonen dreier seg hovedsakelig om sykdom og smitte fra drikkevann fra brønn, bekk og smeltevann.

Er vannet trygt å drikke?

Vann som leveres fra vannverk, må man kunne forvente er godt kontrollert. Private drikkevannskilder krever imidlertid at man tar forholdsregler. Det viktigste er å fjerne forurensningskilder i nærheten av vannkilden. Rundt en brønn bør det være god drenering slik at overflatevann holdes ute.

Før jevnlig tilsyn med drikkevannskilden og vær oppmerksom på endringer i vannkvalitet, smak eller lukt. Særlig etter perioder med mye tilsig av vann bør man være oppmerksom, for eksempel etter stor snøsmelting eller etter kraftig og langvarig regnvær. Endringer rundt drikkevannskilden kan forurense vannet. Drikkevannskilden bør også etterses på høsten før frosten kommer.

Smeltevann kan også brukes til drikkevann, men man må være påpasselig hvor man henter snøen fra. Smelter man snø til drikkevann/mat, er det som regel trygt, men man gjør nok lurt i å koke vannet for sikkerhets skyld. Snø fra hyttetak kan være en god kilde, men dersom taket består av trykkimpregnert materiale eller eternittplater, skal det ikke drikkes eller benyttes i matlaging.

Variasjoner i vannkvaliteten (endringer i farge/lukt/smak) gjennom året kan være tegn på tilsig av urent overflatevann. Dersom man opplever dette, bør man ta en vannprøve og få den analysert for å se om vannet er trygt å drikke uten koking.

Neste side