Informasjon

Vann som sykdomskilde

Temaside om Korona

Sikring av brønn mot forurensning1

Ved etablering av borebrønner i fjell anbefales det at den oppføres i områder hvor det er minst 2,5-3 meter løsmasse over fjellet. Særlig finere løsmasser som leire og silt gir god beskyttelse mot forurensning fra overflaten.

Brønner bør ikke plasseres i flomutsatte områder, og kum/brønntopp skal helst stå minst 40 cm over bakkenivå, slik at urent overflatevann ikke kan renne ned i brønnen. Det bør også være drenering rundt brønnen slik at det ikke samler seg overflatevann rundt denne. De øverste meterene av brønnen bør uansett være tette foringsrør.

Brønnen bør ha tett lokk, brønnhus eller liknende som hindrer smådyr, rusk og rask fra å nå brønnen. Dette er også viktig for å unngå at en brønn blir en ulykkesrisiko, særlig for barn. Eventuelle lufterør bør ha svanehals, og sikres med finmasket netting. Inngjerding av brønnområdet kan også være fornuftig, spesielt i områder med mye beitedyr.

Forrige side Neste side