Informasjon

Vann som sykdomskilde

Temaside om Korona

Vannprøve

Er du usikker på kvaliteten av vannet, bør du enten koke det før bruk eller få det testet. Kontakter du kommunen eller det lokale mattilsyn kan de fortelle deg hvor du skal henvende deg for å få gjort en kontroll. En kontroll av f.eks. brønnvann er bare et øyeblikksbilde av hvordan kvaliteten på vannet er. Det er etter store regnskyll og etter kraftig snøsmelting at brønnen særlig settes på prøve, og det er i disse situasjonene at kvaliteten på brønnen best kan vurderes. Merker man endringer i kvaliteten på vannet (lukt, farge, smak) bør man teste vannet på nytt.

Når man tester vann, bør man ha en formening om hva vannet skal testes for. Analyse-laboratoriet kan hjelpe deg å gjøre den vurderingen ut fra en god beskrivelse av vannkildens beliggenhet og omgivelser. Vannet vil kunne ha behov for regelmessig test med tanke på smittsomme bakterier og lignende, men vannkvaliteten med tanke på mineraler og sporstoffer er også godt å kjenne til. Det er viktig å være klar over at koking av vannet kun beskytter mot smittestoffer i vannet, ugunstige kjemiske komponenter i vannet vil som regel være upåvirket av kokingen. Analyselaboratoriet vil også kunne gi instrukser om hvordan de ønsker at prøven skal innhentes.

Ved en vanlig analyse av mikroorganismer i vannet vil som regel heterotroft kimtall, koliformede bakterier og E.coli bli vurdert. Heterotroft kimtall er et mål for mengden av alle bakterier og sopp som man finner i vannet under standariserte betingelser. Dette målet har begrenset betydning for vannet som sykdomskilde, men høye kimtall er forbundet med vann som har dårlige bruksegenskaper (smak og lukt). Koliforme bakterier er bakterier som kan stamme fra tarm hos dyr eller mennesker. Koliforme bakterier vil ikke formere seg i vann, og vil ha begrenset overlevelsestid i vann (kaldt vann gjør at de overlever lengre). Påvisning av koliforme bakterier viser en mulig, men ikke sikker, forurensning med tarmbakterier i vannet. Dersom E. coli påvises i vannet, kan man med sikkerhet si at forurensningen stammer fra tarmen til mennesker eller varmblodige dyr. E. coli har også begrenset levetid i vann, og funn av slike bakterier betyr med andre ord at forurensningen av vannet har skjedd nylig. Vann med funn av tarmbakterier bør kokes dersom det skal kunne brukes til drikkevann. Om ønskelig kan man også få undersøkt vannet med tanke på andre mikroorganismer. En kjemisk analyse av vannet er også nyttig, særlig ved etablering av drikkevannskilden og dersom det tilkommer endringer rundt drikkevannskilden som kan ha fått vannet til å endre karakter.

Forrige side Neste side