Informasjon

Vann som sykdomskilde

Temaside om Korona

Kjemiske komponenter i drikkevann

Særlig dype borebrønner kan ha et høyt nivå av fluor. I små mengder beskytter fluor tennene, i for store mengder kan det misfarge tenner og skade benbygning - særlig hos barn.

Vann kan også inneholde for høye verdier av den radioaktive gassen radon. Det er særlig dersom gassen innåndes at den kan forårsake lungekreft. Det å drikke radonholdig vann gir ikke like stor radon-påvirkning, men radon i vann kan gi en betydelig påvirkning av radoninnholdet i inneluft. Radongass i vann er forholdsvis enkelt å fjerne (lufte ut).

Særlig i jordbruksområder kan vannet være for rikt på nitrat. Dette kan være skadelig, særlig for små barn. Høyt nivå av nitritt i vannet kan være et tegn på kloakkforurensning.

Jern og mangan har liten helsemessig betydning, men kan påvirke smak, farge og lukt av vannet. Det kan også gi misfarging av klesvask og liknende.

Kjenner man lukten av råtne egg, bør man ikke drikke vannet. Det tyder på at vannet inneholder hydrogensulfid, en giftig gass.

For mye kalsium og magnesium i vannet vil gi "hardt vann". Dette gir først og fremst praktiske problemer knyttet til belegg på varmeelementer og endrede egenskaper sammen med såpe.

Vann kan også ha egenskaper som gjør at det tærer på en rekke installasjoner. Det er en rekke egenskaper i vannet som virker sammen og forårsaker dette. Det er vannets surhetsgrad, oksygen- og karbondioksydinnhold, temperatur, mineralinnhold og m.m. som styrer dette som kalles korrosivt vann. Korrosivt vann kan blant annet føre til frigjøring av kopper fra ledninger. Dette kan igjen farge tøy, hår og annet (kopper vil gi et grønnskjær). Særlig vann som blir stående i rør, kan ha høyt innhold av erosjoner fra rør. Nyere rør av typen PEX ("rør i rør") kan også gi sjenerende lukt og smak av vannet om det blir stående lenge i rørene, men det er ikke vist at disse rørene kan gi noen helseskader2. Det er uansett et godt tips å tappe vannet en stund før man bruker kranvann til drikke og matlaging. Varmt kranvann skal aldri brukes til tillaging av mat eller drikke.

Forrige side Neste side