Informasjon

Vann som sykdomskilde

Temaside om Korona

Koking av vann

Dersom man drikker vann som ikke kommer fra en kontrollert drikkevannskilde, bør man være oppmerksom. Vannet bør inspiseres med tanke på eventuelle smågnagere eller dyr som ligger døde i vannet. Særlig brønnvann som har skiftet farge eller blitt grumsete, er et signal om at overflatevann kan ha rent ned i brønnen. Risikoen for slike episoder er størst i forbindelse med snøsmelting eller i forbindelse med sterk nedbør. Overflatevannet kan være forurenset av avføring. Dette er eksempel på utrygt vann.

Utrygt vann må kokes før det kan drikkes eller brukes i matlaging. Husk at vann til isbiter, vasking av frukt og grønt samt vann som skal brukes i kaffetrakter, også bør kokes. Koking ødelegger/dreper mikroorganismer som virus, bakterier og parasitter. Det anbefales at man fosskoker vann i ett minutt, men oppkokning i vannkoker som automatisk skrur seg av, er tilstrekkelig. Ved oppkoking i mikrobølgeovn må man forsikre seg om at vannet fosskoker. Om man ikke får kokt vannet, må man unngå å bruke det, og heller benytte flaskevann.

Kilder

Referanser

  1. Mattilsynet: Har du trygt vann i brønnen? Nettsiden besøkt 12.06.12
  2. Folkehelseinstituttet: Drikkevann fra plastrør – er det helseskadelig? Nettsiden besøkt 12.06.12
  3. Mattilsynet: Kva skal du gjere når det kjem varsel om at vatnet må kokast? Nettsiden besøkt 12.06.12 www.matportalen.no
  4. Folkehelseinstituttet: Sørg for godt drikkevann på hytta. Nettsiden besøkt 13.06.12 www.matportalen.no
Forrige side