Informasjon

Kronisk hepatitt B

Akutt hepatitt B går i noen få tilfeller over i en kronisk tilstand, noe som betyr at man kan være bærer av viruset og kan smitte andre, og at tilstanden kan føre til betydelige leverskader.

Temaside om Korona

Hva er kronisk hepatitt B?

Hepatitt B er betennelse i leveren forårsaket av hepatitt virus B (HBV). En kronisk hepatitt B innebærer betennelse i leveren i mer enn 6 måneder, med vedvarende forhøyede leverprøver (transaminaser) og karakteristiske funn ved mikroskopi av vevsprøver av levervev.

Animasjon av leverbetennelse

Dette er en av de vanligste kroniske infeksjonene i verden; det er beregnet at 250 millioner mennesker er infisert med HBV. Forekomsten i Norge er høy blant innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika. Det er beregnet at viruset på verdensbasis er årsak til nærmere 900.000 dødsfall årlig som følge av alvorlig leverbetennelse (fulminant hepatitt), skrumplever (cirrhose) og leverkreft. I høyendemiske områder finnes 8-20 prosent bærere, 70-90 prosent av disse med positive hepatitt B markører i blod.

Tilstanden er sjeldnere i industrialiserte land der forekomsten er ca. 0,2-0,5 prosent. De fleste smittes i ungdomsårene eller i voksen alder. Blant injiserende stoffmisbrukere er det beregnet en forekomst i området 5-10 prosent eller mer.

Neste side