Informasjon, tilstand

Hepatitt C

Temaside om Korona

Diagnosen

Diagnosen stilles ved påvisning av antistoff mot HCV i blod. Det går inntil 12 uker før antistoffene dannes. Leverfunksjonsprøver vil kunne vise tegn på levereninfeksjon. 

De fleste som har kronisk hepatitt C, har ingen eller få symptomer. Det er derfor viktig at personer som kan ha blitt utsatt for en mulig smitterisiko, tester seg. Gjennom antistofftester kan det avklares om pasienten har kronisk infeksjon som bør behandles.

Elastografi er en form for ultralydundersøkelse som gir informasjon om det foreligger skrumplever (cirrhose), noe som er av betydning for behandlingen.

Forrige side Neste side