Informasjon, tilstand

Hepatitt C

Temaside om Korona

Behandling

Det er enkelte ting du bør passe på for å unngå smitte:

  • Sprøytenarkomane må ikke dele sprøyte
  • Ved tilfeldig sex må du bruke kondom

Akutt hepatitt C. I akuttfasen etter smittetidspunktet kan medikamentell behandling være aktuelt. Akutt hepatitt C vil gå over av seg selv hos cirka 20 til 40 prosent av tilfellene uten behandling. Det er derfor vanlig å vente minst 12 uker etter en akutt hepatitt C-infeksjon, før man tar standpunkt til behandling.

Kronisk hepatitt C. De som ikke er kvitt viruset etter seks måneder, får en kronisk infeksjon med hepatitt C-virus. Det er store individuelle variasjoner når det gjelder forløpet av denne infeksjonen. Mange har ingen plager, men oppdages tilfeldig ved at det påvises unormale leververdier i blodprøve. Andre har mer aktiv leverbetennelse med plager, svekket allmenntilstand, eventuelt gulsott, avføringsendring, eller væske i buken.

Målet med behandling av kronisk infeksjon er å stanse leverbetennelsen, og derved forebygge leversvikt og leverkreft samt begrense videre smittespredning. 

Behandlingen består av en kur over flere uker med en kombinasjon av to eller tre antivirale medikamenter. Varighet av kuren er vanligvis 8 til 12 uker. Behandlingen skjer etter vurdering hos sykehusspesialist, eventuelt i samarbeid med kommunehelsetjenesten. 

Behandling av hepatitt C har gjennom de siste årene vært i en rivende utvikling. Nye effektive medikamenter er utviklet som gjør at langt de fleste kan helbredes med tablett-behandling, uten bivirkninger og med en kortere kur enn før. Antivirale medisiner kan helbrede mer enn 95 prosent av personer med hepatitt C infeksjon, og derved redusere risikoen for død av skrumplever og leverkreft.

De nye legemidlene er effektive og trygge i bruk, og gir lite bivirkninger. Tidligere var det bare pasienter med langtkommet sykdom som fikke denne behandlingen. Nå tilbys alle med kronisk hepatitt C medikamentell behandling (fra mars 2018). 

Les mer utførlig om behandling av hepatitt C.

Barnehage/dagmamma

Dagens kunnskap gir ikke grunnlag for å anta at barn med HCV-infeksjon i praksis representerer noen smitterisiko overfor andre barn eller voksne i sitt nærmiljø. HCV-smittede barn går derfor i barnehage på linje med andre barn. I samråd med barnets foreldre bør barnehagens styrer og leder for den enheten der barnet skal gå, informeres om barnets HCV-infeksjon slik at forholdene rundt barnet kan tilrettelegges på en trygg måte. 

Forrige side Neste side