Informasjon

Hepatitt D

Hepatitt D-virus er en sjelden årsak til leverbetennelse, og det er kun i kombinasjon med hepatitt B-virus at det kan oppstå sykdom. Infeksjonen er vanligvis symptomfri.

Hva er hepatitt D?

Hepatitt D-virus er et ufullstendig virus som kun sammen med hepatitt B virus kan gi leverbetennelse (hepatitt). Hepatitt D-virus alene gir ikke sykdom. Som ved hepatitt B er infeksjonen vanligvis symptomfri, men unntaksvis kan sykdommen anta et alvorlig forløp. Ved symptomer kan sykdomsforløpet deles inn i tre faser:

  • 1-6 måneder etter smitten kan man føle seg slapp, trøtt, ha nedsatt matlyst, vekttap, smerter i øvre høyre del av magen, leddsmerter og diaré.
  • Noen personer (20 prosent) vil etter den første fasen få gulsott som medfører at huden og hvitøyet blir gulfarget. Man kan også få lys avføring og mørk urin.
  • Noen pasienter kan utvikle bærertilstand og etter hvert tegn på kronisk hepatitt.

Hepatitt D er svært sjelden i Skandinavia, men i store deler av verden, spesielt land rundt Middelhavet, er kronisk hepatitt B-bærere oftere infisert med hepatitt D.

Årsak

Man får en betennelse i leveren forårsaket av en dobbelinfeksjon med hepatitt B virus og hepatitt D virus. Betennelsen gir leverskade, og de små gallegangene i leveren kan tetne til for en periode. Dette medfører at det hoper seg opp gallepigment som etter hvert kommer ut i blodet. Når det kommer gallepigment ut i blodet og kroppen, farger det blant annet huden gul og fører til gulsott.

Lever og galleblære

Smitte skjer gjennom blod eller seksuell kontakt. Du er spesielt utsatt for hepatitt D virus dersom du har en hepatitt B infeksjon. Diagnosen stilles på bakgrunn av symptomene som foreligger og ved hjelp av forskjellige blodprøver.

leverbetennelse

Animasjon av leverbetennelse.

Behandling

Det finnes ingen spesifikk behandling for akutt hepatitt D.

For risikogruppene anbefales vaksine mot hepatitt B virus. Det gis da tre injeksjoner i løpet av 6 måneder. 90-95 prosent blir godt beskyttet mot både hepatitt B- og D-viruset.

Kroniske bærere med alvorlig kronisk hepatitt kan behandles med interferon. Dette er et stoff som endrer immunforsvaret, men bare en minoritet av pasientene oppnår å bli kvitt HDV infeksjonen. Tidlig behandling synes å øke sjansen for effekt. Varighet av eventuell behandling angis til 1 år.

Prognose

Dobbelinfeksjon med hepatitt B- og D-virus øker risikoen for alvorlig leverbetennelse, det vil si akutt livstruende betennelse. Hos noen utvikler det seg kronisk leverbetennelse. Viruset gir ingen komplikasjoner i seg selv. Se ellers omtale av hepatitt B.

Vil du vite mer?