Informasjon

Kronisk leverbetennelse

Kronisk leverbetennelse kan skyldes en rekke underliggende sykdommer, men infeksjon med hepatitt B og C dominerer. Tilstanden kan utvikle seg til skrumplever, leversvikt og leverkreft.

Hva er kronisk leverbetennelse?

Kronisk leverbetennelse er definert som en betennelse i leveren (hepatitt) som varer over 6 måneder. De fleste tilfellene skyldes hepatitt B eller hepatitt C infeksjon. En vedvarende betennelse i leveren vil føre til en gradvis nedbrytning av leveren og kan over tid utvikle seg til en livstruende tilstand.

leverbetennelse
Animasjon av leverbetennelse

Hepatitt B og C er blant de hyppigst forekommende kroniske virusinfeksjoner i verden.

Totalt er cirka 350 millioner mennesker kronisk infisert med hepatitt B. Tre fjerdedeler av de med kronisk hepatitt B er fra Kina, også mange i sub-Sahara, forekomsten i disse områdene er 10-20 prosent. De fleste oppstår i nyfødtperioden eller i tidlige barneår. Kronisk hepatitt B er sjeldnere i industrialiserte land der forekomst er ca. 0,2-0,5 prosent, og de fleste smittes i ungdomsårene eller i voksen alder.

Det finnes opp mot 185 millioner tilfeller av kronisk hepatitt C i verden. Igjen er forekomsten i den vestlige verden lav, ned mot 0,3-0,7 prosent.

Neste side