Informasjon

Kronisk leverbetennelse

Kronisk leverbetennelse kan skyldes en rekke underliggende sykdommer, men infeksjon med hepatitt B og C dominerer. Tilstanden kan utvikle seg til skrumplever, leversvikt og leverkreft.

Hva er kronisk leverbetennelse?

Kronisk leverbetennelse er definert som en betennelse i leveren (hepatitt) som varer over 6 måneder. De fleste tilfellene skyldes hepatitt B eller hepatitt C infeksjon. En vedvarende betennelse i leveren vil føre til en gradvis nedbrytning av leveren og kan over tid utvikle seg til en livstruende tilstand.

Animasjon av leverbetennelse

Hepatitt B og C er blant de hyppigst forekommende kroniske virusinfeksjoner i verden.

Totalt er cirka 300 millioner mennesker kronisk infisert med hepatitt B, men bare 10 prosent av dem er klar over at de er infiserte. Blant de med kjent infeksjon får færre enn 20 prosent medikamentell behandling. Hepatitt B er mest utbredt i Sørøst-Asia, Sør-Amerika, Midtøsten, Øst-Europa og tropisk Afrika. Det er beregnet at viruset er årsak til nærmere 800.000 dødsfall årlig som følge av fulminant hepatitt, cirrhose og leverkreft. Kronisk hepatitt B er sjeldnere i industrialiserte land der forekomst er ca. 0,2-0,5 prosent, og de fleste smittes i ungdomsårene eller i voksen alder. I Norge er det høy forekomst blant innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika.

Det finnes opp mot 60 millioner tilfeller av kronisk hepatitt C i verden. Høyest forekomst er rapportert fra sør-øst-Asia, Egypt og Brasil. I Europa finnes høyest forekomst (2 prosent) i Italia, Frankrike, Spania og Hellas. Igjen er forekomsten i den øvrige vestlige verden lav, ned mot 0,3-0,7 prosent. På verdensbasis dør i underkant av 300.000 personer årlig som følge av hepatitt C-relatert leversykdom.

Neste side