Informasjon

Kronisk leverbetennelse

Symptomer

Symptomene varierer med årsaken. Dersom betennelsen skyldes virus, vil man ha hatt en kortere, akutt infeksjon tidligere i livet. Symptomer kan da variere, men de er ofte vage. Slapphet, dårlig matlyst og gulsott vil ha vært de mest typiske tegn i forbindelse med den akutte infeksjonen. Noen vet ikke om at de har vært syke.

Dersom det er en autoimmun årsak, kan man få enda vagere symptomer. Det kan være alt fra slapphet, vekttap og gulsott til typiske og uttalte symptomer på leverbetennelse. Personer med denne formen har ofte gått med sykdommen i flere år uten å ha oppsøkt lege, og mange har allerede utviklet en leversvikt når de oppsøker lege. I denne gruppen finner man en stor overvekt av unge kvinner (80 prosent).

Forrige side Neste side