Informasjon

Kronisk leverbetennelse

Behandling

Målet med behandlingen er å forsinke utviklingen av tilstanden, eventuelt om mulig kurere den, samt å forebygge smitte.

Behandlingen retter seg mot den underliggende årsaken. For autoimmun leverbetennelse vil det si kortisonbehandling. For infeksiøse tilstander som hepatitt B og C er det viktig å ikke smitte andre og kjenne til smitteforebyggende tiltak. Alkohol bør unngås. Medikamentelt kan kroniske infeksjoner som hepatitt B og C behandles med såkalte antivirale midler. Dette er en spesialistoppgave og blir bare utført på sykehus.

Ved hepatitt C kan nye, direktevirkende antivirale midler nå gis som tabletter. De har bedre effekt og færre bivirkninger sammenlignet med tidligere behandling med interferon. Med de nye medikamentene kan behandlingen starte før komplikasjoner har inntrådt.

I noen tilfeller kan leverskaden være så betydelig at man må vurdere om en levertransplantasjon kan hjelpe. Det finnes strenge retningslinjer for dette, og legen vil kunne gi deg mer informasjon.

Forrige side Neste side