Informasjon

Hiv, anbefalinger for dagliglivet

Her er noen nyttige hverdagsråd for deg som er hivpositiv eller er pårørende.

Hopp til innhold

Basert på informasjon fra Folkehelseinstituttet1

Hittil har ingen fått hiv ved vanlig sosial omgang med en hivsmittet. Hiv smitter kun ved utveksling av kroppsvæskene blod, sæd og skjedesekret, og ved amming. Det er helt trygt å dele mat, kjøkkenutstyr, vaskemaskiner, baderom og soverom med vedkommende. Klær, sengetøy, håndklær eller spisebestikk vaskes på samme måte som i vanlige husholdninger. Men bruk av barberhøvel og tannbørste kan resultere i småblødninger på huden og i tannkjøttet. Av den grunn bør ikke barberhøvel og tannbørster deles.

Unngå kontakt med blod

En hivpositiv person må ta forholdsregler for å redusere risikoen for overføring av infeksjonen til andre. Har man sår og småskader, bør de plastres. Blodtilsølt materiale (plastre, bandasjer o.l) pakkes i en plastpose og kastes i søppelet. Det samme kan gjøres med tamponger og bind brukt under menstruasjon. De som hjelper til med å fjerne blodsøl, oppkast, urin eller avføring/diaré for hivsmittede, må bruke hansker og tilsette klorin i vaskevannet.

Langtkommet hivinfeksjon og nedsatt immunforsvar fører til at hivpositive er mer utsatt for vanlige infeksjoner enn andre. Familie og venner bør derfor ha god hygiene.

Ha et sikkert sexliv

Det er vanlig å ikke orke sex i den første tiden som hivpositiv. Men livet normaliseres gradvis, og for de aller fleste vil lysten på intim kontakt med andre mennesker komme tilbake. Kondom gir god beskyttelse mot hivsmitte og andre seksuelt overførbare infeksjoner som herpes, gonoré, syfilis og klamydia. Kvinner kan bruke femidom. Det er størst risiko for hivsmitte ved analt samleie, noe mindre ved vaginalt samleie og svært liten ved oralsex uten sædavgang i munnen. Men risikoen er likevel til stede. Sæd eller skjedesekret på hel hud er ikke smittefarlig, og heller ikke kyssing. Den mottakende part har alltid størst risiko for smitte. Årsaken er at viruset, som blant annet finnes i sæd, kan få gode overlevelsesvilkår inne i endetarmen eller skjeden etter seksuell omgang.

Hivsmittet i parforhold

I parforhold hvor den ene er hivpositiv mens den andre er hivnegativ, må det alltid brukes kondom ved både vaginalt og analt samleie og ved oralsex. Er begge hivpositive anbefales likevel bruk av kondom for å unngå å bli smittet på nytt. Det eksisterer ulike stammer av viruset. En person som allerede er smittet, kan av den grunn risikere å bli smittet med en annen variant av viruset. Hiv er også hele tiden utsatt for endringer (mutasjoner). Når mutasjoner oppstår hos en pasient som er under behandling, kan et resistent virus utvikle seg. Det er mulig for en hivpositiv å bli reinfisert av et resistent virus.

Når du reiser

Alle som reiser til land utenfor Europa og til tropiske strøk kan risikere å bli syke. Har man vært hivpositiv i lang tid, er immunforsvaret nedsatt, og man vil være mer utsatt for sykdommer. Et godt råd er å snakke med fastlegen før du planlegger reisen. Vær ekstra nøye med å følge både generelle og spesielle reiseråd til ulike land. De vanligste reiseinfeksjonene smittes via mat eller vann, og gir symptomer som diaré, kvalme og oppkast. Det kan også være lurt å ta med antibiotika, for eksempel ciprofloxacin, og antidiarémiddelet Imodium. Forebyggende medisin mot malaria er viktig om man ferdes i områder med malaria.

En påfyllingsdose (booster) mot difteri, stivkrampe, og poliovaksine gitt som injeksjon anbefales ved reiser til utlandet. Tyfoidfebervaksine bør tas dersom det er risiko for det i destinasjonslandet. Vær ute i god tid fordi det kan ta flere uker før kroppen har dannet nok antistoffer som beskytter mot sykdom.

Er du under medisinsk behandling mot hivinfeksjon eller andre sykdommer, bør du bringe med nok medisiner for hele turen og en attest fra fastlegen på at dette er nødvendige medikamenter. Det kreves som regel ikke hivtest for vanlig turistvisum, men dersom du skal studere, søke arbeid eller bosette deg i et annet land, kan du forvente å bli testet. Det finnes også noen få land som nekter hivsmittede innreise, og dette må undersøkes for de enkelte land. Vanlig reiseforsikring er ofte tilstrekkelig, men dekker ikke utgifter til kjente kroniske sykdommer som er behandlingskrevende ved avreise. En løsning er å kjøpe tilleggsforsikring som dekker medisinske utgifter dersom sykdommen blir forverret under reisen.

Barnehage/dagmamma

Dagens kunnskap gir ikke grunnlag for å anta at barn med hivinfeksjon i praksis representerer noen smitterisiko overfor andre barn eller voksenpersoner i sitt nærmiljø. Hivpositive barn kan derfor gå i barnehage på linje med andre barn. I samråd med barnets foreldre bør barnehagens styrer og leder for den enheten der barnet skal gå, informeres om barnets hivinfeksjon slik at forholdene rundt barnet kan tilrettelegges på en trygg måte. Utover dette har ingen andre behov for informasjon om barnets hivstatus. Dersom det hivpositive barnet har spesielle adferdsproblemer som kan medføre økt risiko for blodeksponering mot andre barn (biting/kloring), eller spesielle hudproblemer som kan medføre økt risiko for blodeksponering mot personale, bør plassering i barnehage kun skje etter medisinsk og pedagogisk vurdering av barnet. Dette gjelder også dersom barnet har utviklet aids.

Styrk immunforsvaret

Man bør vaksinere seg mot aktuelle sykdommer så raskt som mulig etter å fått diagnosen hiv/aids. Når viruset har utviklet seg og redusert immunforsvaret, er det vanskelig å nyttiggjøre seg vaksiner fordi kroppen ikke lager antistoffer mot sykdommen vaksinen er rettet mot. Det anbefales å vaksinere seg mot hepatitt A og B, og pneumokokker, en bakterie som gir alvorlig lungebetennelse. Men med nedsatt immunforsvar kan det være farlig å vaksinere seg mot tuberkulose (BCG), meslinger, røde hunder og kusma (kombinasjonsvaksinen MRR) og gulfeber. Disse vaksinene forårsaker sykdom hvis kroppens immunforsvar ikke er sterkt nok.

Se etter alternativer

Det finnes mange ulike behandlingsmetoder å velge mellom, men flere av de som har gått til alternativ behandling opplever bedret helsetilstand og økt velvære. Denne type behandling lindrer ofte smerter og ubehageligheter knyttet til sykdom. Men man bør være oppmerksom på hvilke metoder som kan få helseskadelige effekter. Urtemedisiner kan være farlige å bruke sammen med hivmedisiner, og de må brukes i samråd med herbalist og fastlege. Homøopatisk medisin må tilpasses pasienten og hans/hennes symptomer. Akupunktur benyttes ved nevropatier (sykdomstilstander i nerver), smerter, tretthet og for å styrke immunforsvaret.

Spis sunt

Et godt og allsidig kosthold styrker helsen og immunforsvaret. Men ved sykdom eller bivirkninger av medisiner, er det behov for ekstra tilskudd av næringsstoffer. Dårlig matlyst, oppkast og diaré gir dårlig opptak av næring i tynntarmen. Når immunforsvaret svikter, fører manglende matlyst til vekttap og muskelsvinn. Hivpositive kan trenge en større mengde vitamin- eller kosttilskudd enn angitt på pakken.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Vik IL, Due-Tønnesen U, Seip R, Kløvstad H. Om hivinfeksjon. Folkehelseinstituttet og Olafiaklinikken i Oslo, 2008.