Informasjon

Hva er hiv?

Hiv er et virus som ødelegger immunsystemet ditt, og som på sikt kan utvikle seg til aids. I dag finnes det gode medisiner som kan hjelpe deg til å holde deg frisk.

Illustrasjonsfoto

Hopp til innhold

Hiv er en forkortelse for humant immunsvikt virus. De fleste som har hiv, har fått det som følge av ubeskyttet sex med en infisert person, det vil si en person som er smittet og er bærer av viruset. Hiv ødelegger immunsystemet ditt, slik at du lettere får infeksjoner og visse typer kreftsykdommer. Når det dukker opp andre sykdommer på grunn av hiv-svekket immunsystem, kalles tilstanden AIDS. Dette er en forkortelse for acquired immunodeficiency syndrome (ervervet immunsvikt syndrom).

Det er en stor belastning å få påvist hiv-infeksjon. Men utviklingen av gode medikamenter som hindrer formering av viruset, har ført til at sykdommen kan holdes under kontroll. Det finnes imidlertid ingen kur som helbreder hiv-infeksjon.

Hvordan overføres hiv?

Hiv finnes i blodet, i menns sæd og i kvinners skjedevæske. Du kan få viruset når væsker fra infiserte personer kommer inn i kroppen din. De fleste blir smittet med hiv når de har ubeskyttet sex med noen som har viruset. Over 90% av smitten skjer via seksuell kontakt. Du kan også få viruset ved å dele nål eller sprøyte med narkomane med hiv-infeksjon. Gravide kvinner kan overføre hiv til barnet under svangerskapet, under fødselen eller ved amming. Smittsomheten er imidlertid lav, og hiv smitter aldri gjennom hel hud. Du kan altså ikke få hiv ved å kysse på kinnet, ta på huden eller dele såpe med noen som har viruset.

De fleste opplever en akutt influensalignende febersykdom ca. 2-4 uker etter smitte. Etter at denne akutte episoden er over kan man leve i mange år uten å merke noe til sykdommen. I alle disse årene kan man kun stille diagnosen ved hjelp av blodprøver.

Hvordan virker immunsystemet normalt?

Immunsystemets viktigste oppgave er å beskytte deg mot infeksjoner. Virus, bakterier, sopp og parasitter er alle eksempler på mikroorganismer som kan gjøre deg syk. Når du infiseres, det vil si når en mikroorganisme trenger inn i kroppen din, vil immunsystemet forsøke å drepe inntrengeren.

Immunsystemet består av mange ulike typer immunceller. De flyter blant annet rundt i blodet ditt og overvåker utvikling av infeksjoner. Når immuncellene møter et virus, eller et annet stoff som oppleves som fremmed for kroppen, vil immuncellene starte en prosess for å uskadeliggjøre inntrengeren. De ulike typene immunceller samarbeider da om å ødelegge viruset.

En bestemt type celler som kalles T-lymfocytter eller T-hjelperceller, har en struktur på overflaten som hiv-viruset kan binde seg til. Denne strukturen kalles CD4, og cellene betegnes CD4-celler. Når hiv-viruset binder seg til CD4-cellen, kan det etterhvert trenge inn i cellen og kople seg til cellens eget gensystem. Slik unngår viruset å bli avstøtt eller ødelagt av immuncellene.

Hva skjer i immunsystemet ved hiv?

Hiv tilhører en type virus som kalles retrovirus. Ved å binde seg til overflaten av CD4-celler, og deretter trenge inn i cellen, kan viruset benytte cellens egne gener til å formere seg. Inne i cellene øker antall viruspartikler, samtidig som vertcellen (CD4-cellen) ødelegges. Over tid kan hiv-viruset lage tusenvis av kopier av seg selv. Når cellen oppløses spres de nye virusene i blodbanen og binder seg til nye CD4-celler. Etter hvert dør flere slike celler enn kroppen klarer å produsere. Immunsystemet svekkes, og etter hvert kan dette merkes ved at det lettere oppstår infeksjoner eller kreftsykdommer. Når immunsvikten fører til slike sykdommer, kalles tilstanden aids.

Smitteoverføring

Hiv overføres med ulike kroppsvæsker. Blod inneholder flest viruspartikler. Det trengs bare en liten mengde blod fra noen som har hiv inn i ditt blod, for at du skal bli smittet. Hos menn finnes hiv i sæd, og viruset kan overføres både ved analt og vaginalt samleie. Tilsvarende finnes hiv i kvinnens vaginalvæske og i brystmelk hos en hiv-positiv kvinne som nylig har født. Hiv overføres ikke med spytt, tårer, svette, avføring eller urin.

Hiv kan komme inn i blodet ditt gjennom kutt, sår og stikk i huden. Hiv-viruset kan trenge gjennom de tynne slimhinnene i anus, endetarmen og i vagina, og smittefaren øker dersom det foreligger sår eller rifter. Hiv trenger ikke gjennom intakt hud. Utsettes du for blodsøl fra en hiv-infisert person, blir du ikke smittet dersom du ikke har åpne sår. Hiv er egentlig svært lite smittsomt. Det er beregnet at faren for smitte ved et vaginalt samleie ligger i området 0,1% - det vil si at smitte overføres i ett av tusen tilfeller.

De vanligste måtene mennesker smittes med hiv, er:

  • Ved ubeskyttet sex
  • Ved å dele nåler og sprøyter
  • Fra mor til baby i forbindelse med fødsel
  • Ved tilfeldig stikk fra en infisert nål, jfr. helsepersonell

Vil du vite mer?