Informasjon

Hva er hiv?

Hvordan virker immunsystemet normalt?

Immunsystemets viktigste oppgave er å beskytte deg mot infeksjoner. Virus, bakterier, sopp og parasitter er alle eksempler på mikroorganismer som kan gjøre deg syk. Når en mikroorganisme trenger inn i kroppen din, vil immunsystemet forsøke å drepe inntrengeren.

Immunsystemet består av mange ulike typer immunceller. De flyter blant annet rundt i blodet ditt og overvåker utvikling av infeksjoner. Når immuncellene møter et virus, eller et annet stoff som oppleves som fremmed for kroppen, vil immuncellene starte en prosess for å uskadeliggjøre inntrengeren. De ulike typene immunceller samarbeider da om å ødelegge viruset.

En bestemt type celler som kalles T-lymfocytter eller T-hjelperceller, har en struktur på overflaten som hiv-viruset kan binde seg til. Denne strukturen kalles CD4, og cellene betegnes CD4-celler. Når hiv-viruset binder seg til CD4-cellen, kan det etterhvert trenge inn i cellen og kople seg til cellens eget gensystem. Slik unngår viruset å bli avstøtt eller ødelagt av immuncellene.

Forrige side Neste side