Informasjon

Hva er hiv?

Hva skjer i immunsystemet ved hiv?

Hiv tilhører en type virus som kalles retrovirus. Ved å binde seg til overflaten av CD4-celler, og deretter trenge inn i cellen, kan viruset benytte cellens egne gener til å formere seg. Inne i cellene øker antall viruspartikler, samtidig som vertcellen (CD4-cellen) ødelegges. Over tid kan hiv-viruset lage tusenvis av kopier av seg selv. Når cellen oppløses spres de nye virusene i blodbanen og binder seg til nye CD4-celler. Etter hvert dør flere slike celler enn kroppen klarer å produsere. Immunsystemet svekkes, og etter hvert kan dette merkes ved at det lettere oppstår infeksjoner eller kreftsykdommer. Når immunsvikten fører til slike sykdommer, kalles tilstanden aids. I land med god behandling, slik som her i Norge, ser man stadig sjeldenere aids.

Forrige side Neste side