Informasjon

Hiv, når testen er positiv

En positiv hivtest kan snu livet opp ned. Hva gjør man nå?

En positiv hivtest kan snu livet opp ned. Hva gjør man nå?

Å få diagnosen på en livstruende sykdom er et svært alvorlig budskap. De følelsesmessige, sosiale, og økonomiske konsekvensene kan være utfordrende, både for den som er smittet og menneskene rundt . En sterk sosial stigma er knyttet til hivpositive, om enn mindre nå enn før. 

Søk kunnskap

Forskjellige reaksjoner kan melde seg når hivtesten viser seg å være positiv. Mange får en sjokkopplevelse etterfulgt av skam og skyldfølelse. Livet har plutselig fått en ny retning. Og det tar vanligvis lang tid å tilpasse seg den nye livssituasjonen. Økt kunnskap om viruset kan gi løsninger og svar på mange av spørsmålene og uklarhetene som dukker opp underveis. Lær derfor så mye du kan om hiv/aids. Ta gjerne kontakt med en lege eller et senter som spesialiserer seg på hiv. Sentrene tilbyr rådgiving, kompetanse og kan henvise til andre som kan hjelpe deg. Selve behandlingen av hivinfeksjonen er det spesialisthelsetjenesten som tar seg av. Hvis du bor for langt unna et senter med spesialkunnskap om hiv, kan en lege samarbeide med spesialistene.

Neste side