Informasjon

Hiv-infeksjon og aids - en oversikt

Hiv-infeksjon er en kronisk infeksjon med humant immunsvikt-virus (hiv) type 1 eller type 2.

Hva er hiv-infeksjon og aids?

Hiv-infeksjon er en kronisk infeksjon med humant immunsvikt-virus (hiv) type 1 eller type 2. I Norge forekommer nesten bare hiv-1. Ubehandlet vil pasienter som er smittet med hiv utvikle aids etter kortere eller lenger tid. Aids, aquired immune deficiency syndrome (ervervet immunsvikt syndrom) defineres på ulike måter. Diagnosen stilles på grunnlag av påvisning av uvanlige infeksjoner og svulster.

De fleste smittede får en akutt febersykdom cirka  2-4 uker etter smitte. Infeksjonen fører ofte til sår hals og hovne lymfekjertler langs halsen. Noen får et forbigående prikket utslett på kroppen, og noen får ledd eller muskelsmerter. Sykdommen likner på influensa eller halsbetennelse. Det er også en andel som er uten plager i denne første akutte perioden. Etter den akutte episoden er det mest vanlig at sykdommen faller til ro og ikke medfører symptomer eller plager. Det er ikke uvanlig med en symptomfri periode som varer 5-10 år eller mer. Inne i noen av kroppens immunceller (T-lymfocytter/CD4 celler) foregår det i denne perioden en stille formering av viruset, og etter hvert vil stadig flere av CD4-cellene dø. Når antallet CD4-celler avtar, svekkes etter hvert immunapparatet, og det kan dukke opp sykdommer som skyldes svekket immunsystem. Dette er sykdommer som soppinfeksjoner, tuberkulose, gjentatte lungebetennelser, noen kreftsykdommer. Når immunapparatet er påviselig svekket kalles tilstanden aids.

Animasjon av aids

Forekomst

I Norge de siste 15 årene er det påvist ca. 250 nye hivsmittede årlig, i 2017 var det 213 tilfeller, og kjønnsfordelingen var 155 menn og 58 kvinner. De fleste er smittet i utlandet. De nye tilfellene er hovedsakelig hivpositive innvandrere som er smittet i sitt tidligere hjemland før ankomst til Norge. De fleste som smittes her i landet tilhører gruppen menn som har sex med menn (msm).

Totalt er det fram til utgangen av 2017 påvist 6277 hiv-positive i Norge, 4260 menn og 2017 kvinner. 60-70% av alle tilfellene er smittet i utlandet, og i høyinsidens-områder skjer smitten først og fremst heteroseksuelt. Forøvrig er smitten er her i Norge særlig ved seksuell kontakt mellom menn, og gjennom smitte ved intravenøs stoffmisbruk.

Neste side