Informasjon

Hiv-infeksjon og aids - en oversikt

Hiv-infeksjon er en kronisk infeksjon med humant immunsvikt-virus (hiv) type 1 eller type 2.

Hva er hiv-infeksjon og aids?

Hiv-infeksjon er en kronisk infeksjon med humant immunsvikt-virus (hiv) type 1 eller type 2. I Norge forekommer nesten bare hiv-1. Ubehandlet vil pasienter som er smittet med hiv utvikle aids etter kortere eller lenger tid. Aids, aquired immune deficiency syndrome (ervervet immunsvikt-syndrom) defineres på ulike måter. Diagnosen stilles på grunnlag av påvisning av uvanlige infeksjoner og svulster.

Ca. halvparten av alle som smittes får en akutt febersykdom 2-4 uker etter smitte. Infeksjonen fører ofte til sår hals og hovne lymfekjertler utenpå halsen. Noen får et forbigående småprikket utslett på kroppen, og noen får ledd eller muskelsmerter. Sykdommen likner på influensa eller halsbetennelse.
Ca halvparten opplever aldri denne førte akutte episoden.

Etter den akutte episoden er det mest vanlig at sykdommen faller til ro og ikke medfører symptomer eller plager. Det er ikke uvanlig med en symptomfri periode som varer 5-10 år eller mer. Inne i noen av kroppens immunceller (T-lymfocytter/CD4 celler) foregår det i denne perioden en stille formering av viruset, og etter hvert vil stadig flere av CD4-cellene dø. Når antallet CD4-celler avtar, svekkes etter hvert immunapparatet, og det kan dukke opp sykdommer som skyldes svekket immunsystem. Dette er sykdommer som soppinfeksjoner, tuberkulose, gjentatte lungebetennelser, noen kreftsykdommer. Når det oppstår slike sykdommer hos en som er hiv-smittet, kalles tilstanden aids.

Animasjon av aids

Forekomst

I Norge ble det i mange år påvist ca. 200-250 nye hivsmittede årlig. Fra 2018 har dette falt noe, 137 tilfeller i 2020 og 102 tilfeller i 2021. Det er flest tilfeller i gruppen menn som har sex med menn.

Kun 15% av de nye tilfellene i 2021 var smittet i Norge. 

Totalt er det fram til utgangen av 2019 noe over 6600 hiv-positive i Norge. Litt over to tredeler er menn. 

Neste side