Informasjon

Hiv-infeksjon og aids - en oversikt

Hiv-infeksjon er en kronisk infeksjon med humant immunsvikt-virus (hiv) type 1 eller type 2.

Hopp til innhold

Hva er hiv-infeksjon og aids?

Hiv-infeksjon er en kronisk infeksjon med humant immunsvikt-virus (hiv) type 1 eller type 2. I Norge forekommer nesten bare hiv-1. Ubehandlet vil pasienter som er smittet med hiv utvikle aids etter kortere eller lenger tid. Aids, aquired immune deficiency syndrome (ervervet immunsvikt syndrom) defineres på ulike måter. Diagnosen stilles delvis på grunnlag av laboratorieprøver, og delvis ved påvisning av uvanlige infeksjoner og svulster.

De fleste smittede får en akutt febersykdom cirka  2-4 uker etter smitte. Infeksjonen fører ofte til sår hals og hovne lymfekjertler utenpå halsen. Noen får et forbigående prikket utslett på kroppen, og noen får ledd eller muskelsmerter. Sykdommen likner på influensa eller halsbetennelse. Det er også en andel som er uten plager i denne første akutte perioden. Etter den akutte episoden er det mest vanlig at sykdommen faller til ro og ikke medfører symptomer eller plager. Det er ikke uvanlig med en symptomfri periode som varer 5-10 år eller mer. Inne i noen av kroppens immunceller (T-lymfocytter/CD4 celler) foregår det i denne perioden en stille formering av viruset, og etter hvert vil stadig flere av CD4-cellene dø. Når antallet CD4-celler avtar, svekkes etter hvert immunapparatet, og det kan dukke opp sykdommer som skyldes svekket immunsystem. Dette er sykdommer som soppinfeksjoner, tuberkulose, gjentatte lungebetennelser, noen kreftsykdommer. Når immunapparatet er påviselig svekket kalles tilstanden aids.

Aids
Animasjon av aids

Forekomst

I Norge påvises det ca. 200-250 nye hivsmittede årlig, i 2012 var det 242 tilfeller. Totalt var 155 smittet heteroseksuelt, og 109 av disse var smittet utenlands. I 2012 var kjønnsfordelingen 166 menn (69%) og 76 kvinner.

Totalt er det fram til utgangen av 2012 påvist 5138 hiv-positive i Norge, 3460 menn og 1678 kvinner. Mer enn halvparten av alle tilfellene er smittet heteroseksuelt. Ca. 30% er smittet ved seksuell kontakt mellom menn, og ca. 15% er smittet ved intravenøs stoffmisbruk.