Informasjon

Hiv-infeksjon og aids - en oversikt

Årsak

Hiv-infeksjon er infeksjon med hiv type 1 eller 2. Viruset binder seg til et mottakermolekyl som kalles CD4 som finnes på celleoverflaten til en viss type hvite blodceller (T-lymfocytter). Viruset tas opp i cellen, og blander seg med cellenes gener. Inne i cellene formerer viruset seg, og når cellene senere blir aktivert, kan det utskilles store mengder virus i kroppen. Etter hvert som infeksjonen skrider frem, ødelegges gruppen av T-celler med CD4 molekyl på overflaten. Mange andre celler i immunforsvaret er avhengig av disse T-cellene (de kalles også hjelpeceller), og synkende forekomst av T-celler vil derfor gi en mer generell immunsvikt. Andre involverte celler i immunsystemet kan også angripes.

Overføring av hiv

Hiv er påvist i alle kroppsvæsker, men kun blod, blodprodukter, sæd og vaginalvæske regnes som smitteførende. Smitterisikoen er størst de første 3 månedene etter smitte, og når det er utviklet aids. Smittsomheten er generelt lav, og den er svært lav dersom pasienten mottar moderne behandling. Det er beregnet at faren for overføring av smitte ved et ubeskyttet samleie sannsynligvis er så liten som 0,1 prosent - altså 1 tilfelle av smitte per 1000 samleier. Faren for smitte øker dersom en av partene har annen kjønnsykdom (klamydia, gonore eller syfilis), eller dersom det foreligger åpne sår og blødning.

Hyppigheten av overføring ved analt samleie (for den passive parten) er noe høyere enn ved vaginalt samleie, og anslås til litt over 1 prosent. Ved blodoverføring fra smittet person er smittsomheten nær 100%. I Norge er kontrollen av blod så streng og god at smitte ved blodoverføing ikke skjer.

Dersom en blir stukket av en nål som er brukt av en hiv-positiv person, er smitterisiko beregnet til 0,3% - altså svært liten risiko. Dersom det startes behandling umiddelbart etter at man ble utsatt for smitten reduseres risikoen for smitte med ytterligere 80%.

Forrige side Neste side