Informasjon

Hiv-infeksjon og aids - en oversikt

Behandling

Målet med behandlingen er å stanse virusets formering inne i cellene, og dermed beholde CD4-cellene og immunapparatets funksjon så nær det normale som mulig. Behandling startes så snart infeksjonen er påvist. 

Medikamentell behandling av hiv-infeksjonen

Det brukes medikamenter som på forskjellig vis hindrer formeringen av viruset. Det finnes 5 aktuelle grupper av medikamenter, og det finnes mange preparater innenfor hver gruppe. For å oppnå maksimal effekt, og for å beskytte mot resistensutvikling hos viruset, brukes alltid en kombinasjon av flere medikamenter. Gjennomføring av behandlingen og valg av medikamenter krever inngående kunnskap og erfaring, og blir alltid gjort av spesialutdannede infeksjonsmedisinere.

Forebyggende behandling

Den som er smittet må treffe tiltak som hindrer overføring av hiv til andre. Slike tiltak er kondombeskyttelse ved samleie, unngå å dele sprøyter, redusere antall seksualpartnere. Fra legens side er det viktig å sørge for at den smittede er vaksinert mot hepatitt A og B, (leverbetennelser), pneumokokker, humant papillomavirus (HPV), influensa og covid-19.

Forrige side Neste side