Informasjon

Hiv-infeksjon og aids - en oversikt

Hiv-infeksjon er en kronisk infeksjon med humant immunsvikt-virus (hiv) type 1 eller type 2.

Forrige side