Informasjon

Risikogrupper for hiv-infeksjon

Enkelte har større risiko for å bli smittet med hiv enn andre. Her kan du lese mer om risikogruppene.

Nesten en tredel av alle hivsmittede i Norge er menn som er smittet ved sex med andre menn.

Hopp til innhold

Basert på en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening (oppdaterte tall per 2012)1

Siden hivepidemien startet i Norge, trolig i slutten av 1970-årene, er det diagnostisert noe over 5.000 personer med hivinfeksjon her i landet. Dette er lavere enn man fryktet i 1980-årene. Spredningen mellom homoseksuelle menn er økende, med en foreløbig topp i 2011. Spredningen blant sprøytemisbrukere er stabilt lav. Totalt har det de siste 5 årene vært ganske stabile tall med ca. 220-300 nye tilfeller hvert år i Norge. I det forebyggende arbeidet er det viktig å være oppmerksom på risikogruppene.

Homoseksuelle

Nesten en tredel av alle hivsmittede i Norge er menn som er smittet ved sex med andre menn. I forhold til heteroseksuelle menn på samme alder har de homoseksuelle mennene minst 50 ganger så stor forekomst av hivinfeksjon.

Frem til og med 2002 ble 20-30 personer i denne gruppen smittet hvert år. I 2003 ble minst 60 personer smittet, og senere har tallene vært høye. I 2012 var det 76 nye tilfeller av hiv-smitte blant menn som har sex med menn. Det er indikasjoner på at mye av smitten skjer i enkelte miljøer og møtesteder i Oslo der menn praktiserer mye tilfeldig og til dels anonym sex. Økende risikoatferd og smitte blant homoseksuelle menn ses også ellers i Europa.

Vi ser også flere eksempler på at hivpositive oppsøker helsetjenesten med nylig ervervede andre seksuelt overførbare infeksjoner, som gonoré og syfilis. Det er derfor klart at epidemien drives fremover både av hivpositive som kjenner sin status, og av hivsmittede som ennå ikke er testet.