Informasjon

Risikogrupper for hiv-infeksjon

Homoseksuelle

Nesten en tredel av alle hiv-smittede i Norge er menn som er smittet ved sex med andre menn. I forhold til heteroseksuelle menn på samme alder har de homoseksuelle mennene minst 50 ganger så stor forekomst av hivinfeksjon.

Frem til og med 2002 ble 20-30 personer i denne gruppen smittet hvert år. I 2003 ble minst 60 personer smittet, og senere har tallene vært høye. I 2017 var det 88 nye tilfeller av hiv-smitte blant homoseksuelle. Det er indikasjoner på at mye av smitten skjer i enkelte miljøer og møtesteder i Oslo der menn praktiserer mye tilfeldig og til dels anonym sex. Økende risikoatferd og smitte blant homoseksuelle menn ses også ellers i Europa og verden.

Vi ser også flere eksempler på at hivpositive oppsøker helsetjenesten med nylig ervervede andre seksuelt overførbare infeksjoner, som gonoré og syfilis. Det er derfor klart at epidemien også opprettholdes av hivpositive som kjenner sin status, og av hivsmittede som ennå ikke er testet.

Forrige side Neste side