Informasjon

Risikogrupper for hiv-infeksjon

Sprøytemisbrukere

I denne gruppen har det gjennom hele det siste tiåret vært lav forekomst av hivinfeksjon. Det er færre enn ti smittede hvert år, i 2017 ble 7 mennesker smittet på denne måten.

Injiserende misbrukere er antagelig den mest risikoutsatte gruppen i Norge for mange alvorlige smittsomme sykdommer. Dette gjelder spesielt virusbetennelser i leveren. Den lave forekomsten tyder på at misbrukerne har funnet fornuftige måter å unngå hiv på. Vi tror at hyppig testing sammen med åpenhet om hivstatus mellom misbrukerne er viktig. Dermed unngår de hivpositive å dele sprøyter med andre. Samtidig er det klart at sprøytedeling unngås så sant det finnes rene sprøyter tilgjengelig.

Forrige side Neste side