Informasjon

Risikogrupper for hiv-infeksjon

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Aavitsland P, Nilsen Ø. Hivinfeksjon i Norge før 2006. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 3125-30. PubMed
Forrige side