Informasjon

Pneumocystose

Lungebetennelse med Pneumocystis jiroveci er ofte den sykdommen som varsler at hiv-infeksjonen har utviklet seg til aids.

Hva er pneumocystis?

Pneumokokker
Pneumokokker

Pneumocystis jiroveci (tidligere kalt P. carinii) er en sopp som forårsaker den hyppigste opportunistiske infeksjonen blant pasienter smittet (infisert) med hiv. Opportunistiske infeksjoner er en betegnelse som brukes på de infeksjonene du kan få når immunsystemet ditt er svekket. Lungebetennelse med Pneumocystis jiroveci er ofte den sykdommen som varsler at hiv-infeksjonen har utviklet seg til aids.

Lungebetennelse med pneumocystis forekommer nesten utelukkende blant hiv-smittede og blant pasienter med sterkt svekket immunsystem - for eksempel kreftpasienter eller pasienter som av andre grunner må bruke høye doser med kortikosteroider over lang tid. De fleste tilfeller av lungebetennelse med pneumocystis i våre dager forekommer hos personer som ikke er klar over at de har hiv-infeksjon. 

Smitte

Forutsetningen for å bli smittet og bli syk, er at du har et betydelig svekket immunsystem. Er du smittet med hiv, og utvikler denne sykdommen, betyr det at du har utviklet aids. 

Smitteoverføringen av pneumocystis er ikke fullt ut kjent. Sannsynligvis er person-til-person smitte den vanligste smittemåten ved ny infeksjon, men smitte fra miljøkilder forekommer også. Luftbåren smitte er mest sannsynlig. Ikke-infiserte personer kan være asymptomatiske bærere av pneumocystis.

Animasjon av lungebetennelse

Diagnostikk

Som regel har pasienten en kjent hiv-infeksjon eller aids. Vanlige symptomer er gradvis økende tungpust, tørrhoste og lavgradig feber. Akutt tungpust med smerter i brystet når den syke puster, kan bety at det har oppstått punktert lunge (pneumothorax). Pasienter uten aids vil typisk presentere seg med akutte pustevansker en tid etter at dosen med immunhemmende midler er blitt redusert eller økt.

Legeundersøkelsen avslører ikke funn som kan stille diagnosen med sikkerhet.

Tilstanden kan være vanskelig å diagnostisere på grunn av uspesifikke symptomer og tegn, bruk av forebyggende medisiner i behandlingen av hiv-infiserte pasienter og samtidig infeksjon med en rekke ulike mikrober hos en immunsvekket person. Diagnosen bygger derfor på mikroskopisk påvisning av pneumocystis-organismen fra spytt, "lungeskylling" eller lungevev.

Hvis spyttprøven ikke viser mikroben, gjøres bronkoskopi der legen skyller luftrørene med saltvann, suger det opp igjen og mikroskoperer på jakt etter Pneumocystis jiroveci.

Røntgen eller CT av lungene kan vise typiske forandringer, men noen ganger kan røntgenbildene være normale.

Behandling

Målet med behandlingen er å fjerne mikroorganismen, dvs. kurere infeksjonen, og sikre at pasienten overlever. Pasienter med milde symptomer på pneumocystis lungebetennelse kan behandles utenfor sykehus med tabletter og hyppige kontroller. Ved alvorligere symptomer må pasienten innlegges og behandles på sykehus. Behandlingen er antibiotika, men det er ikke alltid at virkningen er tilfredsstillende. Bivirkninger forekommer også.

Forebyggende behandling startes straks man er oppmerksom på at en pasient er smittet med hiv, og vil normalt forhindre hiv-smittede i å utvikle denne betennelsen. Pasienter som er immunsvekket av annen årsak enn hiv, vurderes også for forebyggende behandling.

Prognose

Forløpet av pneumocystose er sterkt varierende. Sykdommen kan i noen tilfeller være dødelig for immunsvekkede eller aids-pasienter.

Dødeligheten er 10-20% blant aids-pasienter med førstegangs lungebetennelse med pneumocystis, men den øker sterkt ved behov for respiratorbehandling. Dødeligheten blant pasienter uten aids er 30-60%, avhengig av eventuell underliggende sykdom. Kreftpasienter har høyere dødelighet enn dem som har gjennomgått transplantasjon eller som har bindevevssykdom.

De senere årene har dødeligheten gått ned.

Vil du vite mer?