Informasjon

Chagas sykdom

Chagas sykdom er en parasittsykdom som forekommer i Latin-Amerika. Smitte skjer vanligvis i barneårene, men de fleste utvikler ikke symptomer i den første fasen. Etter en slumreperiode på flere tiår kan Chagas sykdom gi alvorlige komplikasjoner og død.

Hva er Chagas sykdom?

Chagas sykdom forårsakes av parasitten Trypanosoma cruzi og forekommer særlig i Latin-Amerika. Sykdommen kalles også amerikansk trypanosomiasis til forskjell fra den afrikanske utgaven. Reservoar for parasitten er mennesker og en rekke hus- og villdyr. Vektor er blodsugende teger som særlig slipper til i områder med dårlig hygiene og boligstandard. Sykdommen kan hos ca. tredjedelen av de smittede gi kronisk infeksjon. Smitte skjer vanligvis i barneårene, men de fleste er ikke oppmerksom på smitten. Etter en slumreperiode som gjerne varer flere tiår kan Chagas sykdom føre til hjertesvikt og død.

Det er beregnet at minst 10.000 mennesker dør på grunn av Chagas sykdom hvert år. Det er ikke veldig lenge siden dette tallet var 5 ganger høyere. Mer fokus på tilstanden og tiltak er iverksatt for å stagge sykdommen. Spesielt er forekomsten redusert mye ved bruk av insektdrepende midler, og derved redusert smitteoverføring. 

Det anslås at 6-7 millioner mennesker i Latin-Amerika er kronisk infiserte med parasitten. I mange land i Sør-Amerika er Chagas sykdom den viktigste årsaken til hjertesykdom som ikke stammer fra hjertets kransårer.

I Sør-Amerika er det insektet, tegen, som først og fremst sprer sykdommen. Sykdommen er vanskelig å avdekke, og kvinner som flytter til andre deler av verden, men som bærer på infeksjonen, kan smitte sine barn gjennom svangerskap/fødsel.

Det er anslått at mer enn 300.000 infiserte pasienter lever utenfor områder der smitten finnes, hovedsakelig i USA og Europa. Noen få tilfeller blant innvandrere fra utsatte områder er oppdaget i Norge.

Smitte gjennom blodoverføring eller organdonasjon er også mulig, men i Norge er det kontrolltiltak som gjør slik smitte usannsynlig. Mennesker som kommer fra områder med Chagas sykdom får ikke lov til å donere blod eller organ i Norge.

Neste side