Informasjon

Chagas sykdom

Temaside om Korona

Behandling

Det finnes 2 medikamenter (nifurtimox og benznidazol) som er effektive i den akutte fasen. Behandling med medisiner kan også være effektivt etter akutt fase dersom sykdommen ikke er kommet for langt. Derfor behandles nå alle som er under 18 år. Ingen blodprøver som kan vise at pasienten er helbredet, og det er ingen vaksiner under utvikling.

Forebygging gjennom insektkontroll av teger er hovedfokus i de nasjonale programmene. Dette har vært vellykket og ført til en betydelig redusert forekomst av sykdommen de siste 20 årene.

Forrige side Neste side