Informasjon

Leptospirose

Leptospirose er en akutt bakteriesykdom som overføres fra dyr til mennesker. I de fleste tilfeller har sykdommen et mildt forløp, men unntaksvis kan det oppstå en alvorlig sykdom.

Hva er leptospirose?

Leptospirose er en akutt bakteriesykdom hos mennesker forårsaket av bakteriearten Leptospira. Det er en zoonose, det vil si at den overføres fra dyr til mennesker. Hos mennesker kan infeksjonen være mild og forbigående, men den kan også ha et mer alvorlig forløp. Sykdommen smitter først og fremst gjennom vann som er forurenset med urin fra smittede dyr. Av den grunn ser en at sykdom først og fremst forekommer hos personer som arbeider med vann i landbruk, eller som bader i forurenset vann.

Forekomst

I Norge er leptospirose svært sjelden. Sykdommen var vanligere før. Det er ikke registrert tilfeller med smitte i Norge på mange årtier, men bakterien finnes hos dyr i Norge, så smitte er mulig. Ute i verden er sykdommen mer utbredt, og muligheter for at turister kan importere tilstanden er tilstede.

Symptomer

Inkubasjonstiden, det vil si tiden fra smitte til symptomene melder seg, er vanligvis fra 2 dager til 4 uker.

Symptomene varierer fra milde influensa-lignende symptomer til alvorlig og livstruende infeksjonssykdom. Den milde formen utgjør 90% og er en selvbegrensende tilstand. Det er grunn til å tro at mange slike lette tilfeller aldri blir oppdaget eller satt diagnose på. Den alvorlige formen er en blodforgiftning med svært høy feber og svekket allmenntilstand, og kan i ekstreme tilfeller føre til lever og nyresvikt eller til hjernehinnebetennelse. I slike tilfeller er det ingen tvil om at pasientene må innlegges i sykehus for diagnostikk og behandling.

Behandling

I Norge vil mistanke om leptospirose føre til sykehusinnleggelse. Det finnes blodtester som kan påvise sykdommen tidlig. Og når behandlingen med antibiotika (penicillin) kan starte tidlig, er mulighetene for helbredelse svært gode.

Dersom diagnosen ikke blir stilt i rett tid, kan den alvorlige formen være dødelig - det oppgis en dødelighet på ca. 5% ved denne alvorlige formen. Den milde og vanlige formen av leptospirose er ufarlig.