Informasjon

Pest

Pest er en sykdom som skyldes smitte med bakterien Yersinia pestis. Gnagere, særlig rotter, er bærere av bakterien, og mennesker smittes som regel via loppebitt.

Temaside om Korona

Hva er pest?

Pest er en sykdom som skyldes smitte med bakterien Yersinia pestis. Sykdommen forekommer i tre hovedformer:

  • Byllepest (bubonisk pest)
    • Kommer oftest fra loppebitt. Kjennetegnes ved hurtig innsettende høy feber, utilpasshet og omtåkethet. Ømme og forstørrede lymfeknuter på hals, i armhuler og i lysken.
  • Lungepest (pneumonisk pest)
    • Sprer seg fra byllepest, eller som direkte dråpesmitte fra syk pasient. Hurtig innsettende høy feber, kortpustet, forvirret og urolig pasient.
  • Blodforgiftning (septisk pest)

Pest er i våre dager en sjelden sykdom, og sist det var en epidemi av sykdommen i Norge var på 1600-tallet. I dag forekommer pest hovedsakelig som byllepest med sporadiske tilfeller eller mindre utbrudd i deler av Afrika, Sentral-Asia, Asia, Sør Amerika og sørvestre fjellområder i USA. Fra 2010 til 2015 ble det rapportert om 3248 tilfeller på verdensbasis, av disse døde 584. Madagaskar er det land i verden som er mest rammet
Siden august 2017 er det et pågående utbrudd i store deler av Madagaskar med mange tilfeller av lungepest, også i hovedstaden Antananarivo. 

Neste side